Straatnamen

In 1851 kregen alle Nederlandse straten een naam.

Pas met de invoering van de Gemeentewet in dit jaar kregen alle straten in Nederland officieel een naam. Maar uiteraard waren er veel straten die in de volksmond al van een naam voorzien waren.

De straatnamen vonden hun oorsprong vaak in de functie, bijvoorbeeld de Amsterdamse Kalverstraat. Op deze plek heeft vermoedelijk lang een veemarkt plaatsgevonden. Maar ook prominente personen die op een bepaalde plek woonden of de ligging van een straat konden voor de naamgeving zorgen. Van dit laatste is de Amsterdamse Straatweg in Utrecht ene goed voorbeeld, deze straat leidde van oudsher naar Amsterdam.

Tegenwoordig zijn het de gemeentes die de straten hun naam geven. Deze worden voor een groot gedeelte naar personen genoemd. Om vervelende situaties te voorkomen worden vrijwel alleen leden van het Koninklijk Huis al bij leven vernoemd, andere personen moeten overleden zijn.

Dit om situaties zoals met de Stalinlaan in Amsterdam te vermijden. Deze straat kreeg de naam na de Tweede Wereldoorlog als dank aan alle geallieerden. Na de bloedige Hongaarse Opstand in 1956 wist het Amsterdamse stadsbestuur echter niet hoe snel ze dit moesten veranderen. Het werd de Vrijheidslaan: iets neutraler.

Enkele voorbeelden van straten die hun naam te danken hebben aan een ambacht dat hier vroeger werd uitgeoefend, zoals de Lijnbaan:

-Warmoesstraat: een warmoezenier verkocht groenten

-Kuiperssteeg: een kuiper maakte houten vaten en tonnen

-Taanderstraat: een taander bewerkte tuigage en zeilen om rotting te voorkomen

-Looierstraat: een looier bewerkte dierenhuiden om er vervolgens leer van te kunnen maken

Meer info:
www.allesoverstraatnamen.nl
- Martha Bakker, Stadsatlas Amsterdam. Stadskaarten, Straatnamen verklaard.
(Amsterdam 1998).
- A.O. Kouwenhoven, Straatnamen in Nederland : een bibliografisch overzicht met inleiding en annotaties (Zeist 1999)

Graanjenever

1600 - Francis de la Boë ontdekt rond 1600 een methode om uit graanbrandewijn jenever te maken. In steden als Weesp en Schiedam wordt de nieuwe drank gedistilleerd onder toevoeging van jeneverbessen. Varkens zorgen voor extra inkomsten doordat ze worden vetgemest met afval uit de distilleerketels. Wegens het brandgevaar en de stank van de varkensmest worden de distilleerderijen verbannen naar de randvan de stad. De mest gaat naar tuinderijen, onder meer in het Westland.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...