Afstammingsreeks Isbout Hendricks - Patrick Lodiers

De verste verwant van Patrick Lodiers was in 1665 burgemeester van Asten.

I. Isbout Hendricks, borgemeester van Asten (1665-1666),  overl. ald. 27 april 1670, zn. van Hanrick Willem Selen en Emken Isbouts, tr. ca. 1630/1640 Josijna N.N.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Henricus Isbouts, overl. Asten (Heusden) 11 dec. 1683, otr. Asten 9 okt. 1678 Margareta Egidius van Heughten, ged. Asten 5 febr. 1652, begr. ald. 27 april 1722, dr. van Jelis Judoci van Heughten en Jenneke Philipsen, zij hertr. Asten 2 febr. 1687 Peter Peter Jansen, geb. Asten, zn. van Peter Jansen en Margriet N.N.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Isbrandus Hendricx Isbouts, ged. Asten 11 juni 1681, borgemeester van Asten (1723/24), begr. ald. 19 maart 1743, tr. Asten 24 april 1712 Joanna Janse Verasdonck, ged. [Asten 21 febr. 1689] overl. Asten 15 dec. 1771, dr. van Jan (Jan) Goorts Verasdonck en Catharina Driessen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Henricus Eijsbouts, ged. Asten 6 juni 1727, collecteur van de verponding en de koningsbede (1759/1760), setter (1779 en 1782) en borgemeester van Asten (1786), overl. ald. 6 jan. 1805, otr. Asten 4 jan. 1754 Anna Janse van de Goor, ged. [Vlierden 24 aug. 1734 als dr. van Joannis Willem van de Goor en Maria Francis van de Goor], overl. Asten 9 jan. 1798.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Theodorus (Dirk) Eijsbouts, ged. Asten 9 febr. 1778, landbouwer, overl. Asten 13 mei 1833, tr. Asten 14 febr. 1802 Josijna Gerardus Kerkers, ged. Asten 9 maart 1778, overl. ald. 18 juli 1835, dr. van Gerardus Joost Kerkers en Catharina Hendrik Stevens.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Joannes Eijsbouts, ged. Asten 1 okt. 1806, landbouwer, gemeente-ontvanger, overl. Asten 17 nov. 1859, tr. Asten 19 jan. 1838 Maria Catharina Slaats, ged. Asten 9 febr. 1810, overl. ald. 20 jan. 1864, dr. van Bonaventura Jan Slaats en Maria Peter van Otterdijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Bonaventura Eijsbouts, geb. Asten 13 juni 1847, horlogemaker, overl. Asten 8 april 1920, tr. Klundert 30 jan. 1873 Catharina Maria Krijnen, geb. Klundert 30 sept. 1851, overl. Asten 16 jan. 1919, dr. van Adrianus Krijnen en Catharina de Beer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

 VIII. Maria Catharina Eijsbouts, geb. Asten 31 dec. 1873, overl. Tilburg 16 april 1954, tr. Asten 26 juni 1900 Jacobus Hendrik Schraven, geb. Meerlo 18 maart 1876, overl. Tilburg 15 sept. 1945, dr. van Johannes Matheus Schraven en Anna Gertrudis Duijkers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Adriana Wilhelmina Petronella Schraven, geb. Tilburg 14 jan. 1908, overl. Domburg, gemeente Veere 29 okt. 2001, tr. Tilburg 23 okt. 1939 Fredericus Franciscus Maria Gerritsen, geb. Hengelo 15 dec. 1910, winkelier in herenmode en sportartikelen, overl. Vlissingen 30 dec. 1987, zn. van Fredericus Franciscus Gerritsen en Gerardina Anna Geertman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Alma Maria Theodora Gerritsen, geb. Goes 5 okt. 1943, tr. Goes 27 juni 1969 Emanuel Jacobus Lodiers, geb. Kruiningen 22 okt. 1940, zn. van Petrus Johannes Marinus Lodiers en Johanna Leuntje Blok.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Patrick Emanuel Martinus Lodiers, geb. Vlissingen 25 okt. 1971.

Geen brood

1918 - Als gevolg van de oorlog is er een tekort aan brood. Amsterdamse werkgevers verlengen de schafttijden omdat er, bij gebrek aan brood, tijdelijk warm moet worden gegeten.

Ondertussen in de...

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd
1960-heden
Nederland barst haast van de welvaart maar er is veel onvrede en de zuilen wankelen...