Pelgrimages

In de middeleeuwen waren mensen diep gelovig en daarom bezochten ze heilige plaatsen.

Men trok naar plekken waar Heiligen lagen begraven, waar relieken (zoals botten of nagels) werden bewaard, of waar wonderdoende beelden werden vereerd. Mensen hoopten daar beter in contact met God te komen. Soms vroegen ze een heilige om hulp, bijvoorbeeld bij ziekte, of kwamen ze uit dank voor een genezing, een redding of zelfs een ontsnapping uit de gevangenis. In de late middeleeuwen waren jaarlijks meer dan een miljoen mensen op pelgrimstocht.

De beroemdste bedevaartsplaatsen waren Jeruzalem, Rome en vanaf de 11de eeuw ook Santiago de Compostela. Natuurlijk was Jeruzalem dé plek waar iedereen naartoe wilde. Daar was immers het graf van Christus. Alleen was dat doel lang niet voor iedereen haalbaar. Men moest niet alleen over voldoende financiële middelen beschikken, maar ook over een goede conditie. De weg naar Jeruzalem was vanuit Holland namelijk minstens 3300 kilometer.

De meeste pelgrims bleven dichter bij huis. In wat nu Nederland heet, waren honderden van zulke heilige plaatsen. Het bijzondere van de bedevaart is dan ook dat het bereikbaar was voor iedereen van alle leeftijden en uit alle lage van de bevolking.Meestal ging men te voet naar de bedevaartsplek. Rijke adel ging vaak te paard. Maar de tocht naar Jeruzalem werd steeds gevaarlijker. De Moslims in Klein-Azië waren lange tijd heel tolerant tegenover pelgrims, maar ook daar waren struikrovers actief. En de machthebbers eisten letterlijk hun tol. Het werd daarom gebruikelijk om vanaf Venetië te varen. Er kwamen zelfs speciale pelgrimsreisbureaus waar je een plek op de boot kon boeken.

Evengoed bleef de reis een beproeving. Niet alle bedevaartgangers overleefden de reis. Onderweg stierven velen door ziektes, uitputting of roofmoorden. En ook besloten sommigen in het Heilige Land te blijven. Maar de mensen díe teruggingen deden dat vol trots en lieten als bewijs hun pelgrimsteken zien.

Meer info:
http://www.klap.net/bedevaart/kippenjeruzalem.html
http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000735.html
http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi50-1c.php#2

galeistraf

1598 - De Staten van Holland brengen een galei in de vaart waarvan de bemanning uit veroordeelde misdadigers bestaat. In 1600 wordt voor hetzelfde doel een tweede schip uitgerust. In 1610 wordt de galeistraf afgeschaft.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...