Verre verwanten van Patrick Lodiers en Karola Koetze

Uitzending: Zaterdag 26 mei 20.10 uur op Nederland 2.

In de eerste aflevering van de derde reeks Verre Verwanten zijn presentator Patrick Lodiers en  activiteitenbegeleidster Karola Koetze te gast. Hun afstamming, die is uitgezocht door het Centraal Bureau voor Genealogie staat centraal in dit programma.                                                                                                                       

De eerste vraag in deze aflevering van Verre Verwanten gaat over de voorouders van Patrick Lodiers. Zijn grootmoeder Adriana Schraven wordt in 1908 geboren en zij trouwt met een winkelier in kleding en sportartikelen. De vraag gaat over sport, over de rivaliteit tussen Nederland en België, het land waar Patrick lang heeft gewoond.

De tweede vraag gaat over een voorouder van Karola Koetze. Haar voorouder Antje van Raab wordt geboren in 1781. Zij was doof en werd leerling op het Groningse Doveninstituut van Guyot, de eerste dovenschool van Nederland. De vraag gaat over gebarentaal.

Terug in de lijn van Patrick Lodiers. We komen uit in de 19e eeuw, bij een voorouder met een intrigerende naam: Bonaventura Eijsbouts. Verslaggeefster Margreet Beetsma ging naar Asten, de geboorteplaats van deze voorouder die klokkenfabrikant werd.

We gaan verder in de stamboom van Karola Koetze en komen uit in de twaalfde eeuw, bij Dirk VI. Dirk zal net als zijn voorvaders Graaf van Holland worden. Hij is een vroom man en gaat samen met zijn echtgenote Sophia op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Over pelgrimages gaat dan ook vraag vijf. Historicus Dick de Boer geeft uitleg.

Weer in de lijn van Patrick Lodiers komen we in de 18e eeuw een burgemeester van Asten tegen: Henricus Eijsbouts. Hij leefde in de tijd dat de roversbende de Bokkenrijders actief waren. In de studio wordt uitleg gegeven door Tom van Slooten van Rijckheyt, het Centrum voor Regionale Geschiedenis in Heerlen.

Tenslotte gaan we naar een verre voorouder van Karola Koetze: Floris I. Hij wordt geboren in 1019, omstreeks de eerste mileniumwisseling en wordt Graaf van Holland. Floris I is opvallend groot, hij was waarschijnlijk wel 2 meter lang. Margreet Beetsma ging op zoek naar het antwoord op de vraag hoe lang die gemiddelde middeleeuwse man nu eigenlijk was.

Aan het einde van Verre Verwanten krijgen Karola Koetze en Patrick Lodiers clous over wie hun voorvaders waren. Die van Patrick Lodiers was een burgemeester van Asten in de 17e eeuw. Een beroep met een zekere status. Hij beheert de financiën van het dorp en moet met zijn eigen vermogen borg staan voor eventuele tekorten. Isbout Hendricks zoals deze voorouder heet, is de eerste van een reeks van burgemeesters in de familie. En de Verre Verwant van Karola Koetze, dat is iemand die we allemaal kennen, een Grote Bekende uit de Nederlandse geschiedenis! Hun afstammingsreeksen staan hieronder.

Bekijk hier de apotheose van de afstamming van Patrick Lodiers. 

Bekijk hier de apotheose van de afstamming van Karola Koetze.

Bekijk de hele uitzending van Verre Verwanten met Patrick Lodiers en Karola Koetze.

www.cbg.nl

 


eerste ambachtsschool

1861 - In samenwerking met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst opent de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand in Amsterdam de eerste ambachtsschool van Nederland. Vr de dia was de schoolplaat het middel om aanschouwelijk onderwijs te geven. Deze plaat uit ca. 1915 geeft een beeld van het burgerideaal huisje-boompje-beestje.

Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...