Michiel Jansz. van Mierevelt

Miciel Jansz. van Mierevelt wordt geboren in 1567 in Delft. Hij is de zoon van een doopsgezinde zilversmid.

Het is een wonderkind. Al op achtjarige leeftijd valt hij op door zijn prachtige schrijfhand. De calligrafie-pen verruilt hij voor het penseel als hij in Utrecht het schildersvak gaat leren.

Vanaf 1587 is hij lid van het Lucasgilde in opnieuw Delft en groeit hij uit tot een van de meest succesvolle schilders van zijn tijd. In de loop van zijn carrière maakt zijn atelier ongeveer tienduizend portretten. Hij geeft daardoor als geen ander de Gouden Eeuw een gezicht.

Hugo de Groot, Van Oldebarnevelt, Maurits, Jacob Cats en noem maar op. Allemaal belanden ze op zijn ezel. En sindsdien zijn ze in musea overal ter wereld te vinden. In 1641 overlijdt hij, als een rijk man. Succesvol in zijn tijd en sindsdien verre van vergeten. Hij was een vakman pur sang. Een portrettist van een glorievolle periode.

 

Meer info:

- http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_artists/00017421?lang=nl

 

Pinksteren

De christelijke feestdag die de zevende zondag na Pasen wordt gevierd ter nagedachtenis aan de uitstorting van de Heilige Geest. Het bijbelverhaal vertelt over de apostelen die zich in verschillende talen tot de menigte buiten richtten. Daardoor werd duidelijk dat de boodschap van Jezus voor alle volkeren bestemd was. Op de foto: dansen rond de pinksterkroon in Deventer in 1937.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...