Willem Cornelis Heemskerck van Beest

Willem Cornelis Heemskerck van Beest, de voorouder van Fleurien Dingemans, woonde in de Meijerij, een gebied in Brabant. In dit gebied, maar vooral in de Kempen en de Peel werden veel volksverhalen verteld.

Beluister hier het volksverhaal uit de Meijerij.


HBS en MMS

1863 - De Wet op het Middelbaar Onderwijs wordt van kracht. Er komen twee nieuwe schooltypen: de HBS voor jongens en de MMS voor meisjes.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...