Colofon

Deze website was gebaseerd op de uitgave Twintig Eeuwen Nederland en de Nederlanders van Waanders Uitgevers/WBOOKS en het programma Verre verwanten en was bedoeld voor een breed publiek van mensen met interesse in Nederlandse geschiedenis en cultuur en leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.

 

René Mendel
Producent, concept en idee

Elisa Mutsaers
Research en tekstredactie

   
Jan van Holsteyn
Projectleider Teleac NOT
Suzanne Hendriks, Judith Meulendijks
Research en tekstredactie
   
Jacques de Wit
Concept, uitvoering, research en tekstredactie
Dick van der Kaaden
Techniek
   
André van Os
Tekstredactie
Renée Postma
Voice-over
   

Een Interakt productie gebouwd door Netrex voor RVU/Teleac/NTR.


Voor deze productie is geput uit diverse bronnen waaronder personen, organisaties, boeken, illustraties, teksten, beeld- en geluidsfragmenten. Wij zijn eenieder die in welke vorm dan ook zijn of haar medewerking heeft verleend, veel dank verschuldigd.


de aarde is plat

Aan het begin van de Middeleeuwen wisten veel bewoners van West- Europa niet eens hoe de wereld er honderd kilometer verderop uitzag. Laat staan dat ze een idee hadden van de gebieden aan de rand van de (platte) aarde, waar je gevaar liep in een onpeilbare diepte te storten. Nog in de 13de eeuw meldde Jacob van Maerlant in Der Naturen Bloeme dat daar merkwaardige wezens woonden. Sommigen waren eenogen; anderen hadden slechts n been, maar met een voet die z groot was dat ze hem als zonnescherm gebruikten. Weer anderen hadden zon kleine mond dat ze zich met een rietje moesten voeden, of hadden geen hoofd. Ogen en neusgaten zaten in hun borstkas.

Ondertussen in de...

Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
1940-1945
Het kleine en slecht bewapende Nederlandse leger staat machteloos...