Gouden eeuw

1555-1648
In Nederland denkt men bij Gouden Eeuw aan de 17de eeuw, de eeuw van welvaart en ongekende activiteit op het gebied van bouwkunst, beeldende kunsten, letterkunde en wetenschap, een activiteit die zich bij de kunstenaars niet beperkte tot de Lage Landen, maar haar invloed ook tot ver buiten de landsgrenzen deed gelden.

In 1567 breekt de 80-jarige oorlog uit: wanneer Alva met zijn leger de Nederlanden binnenkomt, verzetten de Nederlanden zich tegen de Spaanse overheersing. In 1587 maken zij zich los en roepen ze de Republiek uit. Maar de Spanjaarden erkennen de republiek niet en de strijd duurt voort.

Pas bij de Vrede van Munster in 1648 krijgt de Republiek uiteindelijk de internationale erkenning en hoort zij niet langer meer bij het Duitse Rijk. De successen van de zeevaarten met als belangrijk punt de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 zijn een belangrijke voedingsbodem voor de kracht en macht van de Republiek.

De Nederlandse handelsvloot telde bijna vijf keer zoveel schepen als die van Engeland, en Amsterdam was het handels- en financiële centrum van de wereld. Met de rijkdom nam het bevolkingsaantal flink toe: rond 1650 telde de Republiek zo¹n twee miljoen inwoners.

Tegelijkertijd beginnen in deze periode verschillende innerlijke twisten en een kerkscheuring: de twisten tussen de remonstranten en contra-remonstranten.


Klik op de plaatjes om meer te weten te komen over een onderwerp of gebeurtenis uit deze periode.
       
Een pestslachtoffer, in 1682 geschilderd door Th. G. van der Schuer.
De zwarte dood
Twee krankzinnigen, in 1673 uitgebeeld door Pieter Xavery.
Door de duivel bezeten
Een 16de-eeuwse alchemist aan het werk.
De stand van sterren en planeten
Het Agnesklooster te Utrecht, hier afgebeeld op een 17de-eeuws doek van Pieter des Ruelles.
Menselijk wrakhout
Voetoperatie van Isaack Koedijck uit circa 1645.
Snel, trefzeker en opgewekt
1617 is van Michiel van Mierevelt: Delftse doctoren en chirurgijns krijgen anatomische les van Willem van der Meer.
Kennis vergroot
In 1731 schilderde Cornelis Troost de bestuursleden van het Amsterdamse chirurgijnsgilde.
Doctores en chirurgijns
Op het schilderij van Johannes Jelgershuis het interieur van de Amsterdamse apotheker A. d’Ailly.
Gedroogde kikkers en vloeibaar goud
De ‘Rode familie’ danst om de meiboom voor het stadhuis op de Grote Markt in Haarlem, op 1 mei van het jaar 1947.
Een nieuwe lente
In sommige streken van Nederland lopen kinderen op Driekoningenavond nog steeds als koningen verkleed langs de huizen.
Driekoningen
Om het verstand van de patiënt te verbeteren, werd een kei (het gezwel) uit het hoofd van de klant verwijderd.
Het snijden van de kei
De paardenmarkt te Valkenburg bij Leiden, Jan Steen circa 1650.
Handel en wandel
Jaarlijks heeft Brielle op 1 april een historische optocht waarbij de Prins van Oranje en zijn bruid worden binnengehaald.
In naam van Oranje
Burgemeester Van der Werff van Leiden.
Haring en wittebrood
Het schilderij uit 1621 laat de ‘Nassause vorsten op het Buitenhof’ zien.
Prinsjesdag op het Buitenhof
Zie ginds komt de stoomboot.
Zie ginds komt de stoomboot
De rommelpot: een pot met daarover een varkensblaas.
Met de rommelpot op vastenavond
Een ‘geselbord’ tegen zigeuners uit 1702, afkomstig uit de stadspoort van Roermond.
Heidens, Egyptenaren en zigeuners
De zuiderling Willem Usselincx was betrokken bij de drooglegging van de Beemster en de oprichting van de West-Indische Compagnie.
Immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden
Wandtapijt van Karel van Mander
Stimulans
In 1680 schilderde Emmanuel de Witte het interieur van de Portugese synagoge in Amsterdam.
Op de vlucht voor de inquisitie
De brief waarin het stadsbestuur de Pilgrim Fathers toestemming geeft zich in Leiden te vestigen.
Puriteinen en Lutheranen
De Schotse huizen ‘Het Lammetje’ en ‘Den Struys’ aan de Kade in Veere.
Veere en de Schotse stapel
Johann Jacob Saar in 1662.
Duitse gastarbeiders voor Indië
Abraham Beerstraten
Symbolen van burgermacht
Het stadsgezicht van Utrecht van J. Droochsloot geschilderd omstreeks 1615, toont nog een aantal houten huizen uit de 15de eeuw.
De verstening van de stad
Een ornamentprent uit het werk van Vredeman de Vries (1565).
Italië als inspiratiebron
De Vleeshal in Haarlem, in 1602/1603 gebouwd door Lieven de Key.
Hollandse renaissance
Op het 19de-eeuws doek van Johannes Klinkenberg is het Haagse stadhuis te zien.
In het spoor van Antwerpen
Ontwerp voor het Gemeenlandshuis van Rijnland in Leiden uit 1596.
Lieven de Key en Hendrick de Keyser
Lakenhal in Leiden uit 1639 / 1640.
Bouwen voor overheid en eredienst
Het stadhuis van Amsterdam (doek 1650)
Het stadhuis van Amsterdam
Voor een organische verbinding tussen de hals en het lagere gedeelte zorgden klauwstukken ter weerszijden van de hals, Herengracht in Amsterdam.
De hoogte in
17de-eeuws schilderij van Hendrick van der Burch (collectie 'Glorie van Delft' in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft) met glas-inlood-ramen.
Van kruiskozijn tot schuifraam
‘Het Straatje’ van Vermeer uit 1657 / 1658.
Kleur op straat
De balklaag werd enkelvoudig; de uiteinden van de balken werden in de stenen muur gemetseld.
Houtschaarste en balklagen
Gravure uit 1540 van kasteel het Vredenburg in Utrecht, waar in de Middeleeuwen de stad omheen werd gebouwd. De houten huizen rond het kasteel zijn nog goed zichtbaar.
Opkomst van de steden
Elk huis was verplicht een of meerdere emmertjes gereed te hebben. Bij brand vormde men lange ketens en gaf elkaar de emmertjes door.
Brand in de stad
Plattegronden, zoals die van de stad Deventer in de tweede helft van de 16de eeuw hiernaast, laten duidelijk zien hoe de stadsmuur de middeleeuwse stad tot eenheid smeedde.
Het ‘steenwerc’ rond de stad
Een aantal karakteristieke grachtenpanden aan de Amsterdamse Prinsengracht.
Wonen op stand
Het poppenhuis van Petronella Oortman, vervaardigd tussen 1686 en 1705.
De kamers in het klein
Op dit schilderij van Jan Steen uit circa 1665 deelt een onderwijzer met een houten plak een ferme tik uit.
Pleidooi voor de zachte aanpak
Op dit schilderij van Jan Horemans de Jongere, uit de tweede helft van de 18e eew, betalen kinderen hun onderwijzer in natura.
Het magere bestaan van een onderwijzer
Een plattelandsschooltje uit het einde van de 17de eeuw, getekend door L. Scherm.
Onderwijs met een vroom sausje
Portret van een 12-jarige scholier uit de betere kringen, in 1531 geschilderd door Jan van Scorel.
Franse school voor de rijken
De Latijnse school van Delft.
Poort tot de universiteit
De bibliotheek van de Leidse Universiteit (1610).
De eerste universiteiten in de Nederlanden
Rekenboekje van Willem Bartjens dat tot ver in de 19e eeuw werd gebruikt.
Rekenen
In 1547 kreeg Gelre een eigen Hof van Justitie in Arnhem.
Hoven van justitie
Prent uit de 17de eeuw van de Bredase schepenbank.
Overheid als rechtsvervolger
Op 1 mei 1618 werd de Amsterdamse juwelier Jan van Wely vermoord. De twee daders kregen de doodstraf.
Middeleeuwse top-twee: geweld en diefstal
Op deze 17de-eeuwse prent wordt de tong van een veroordeelde doorstoken.
Straffen op het lichaam
Een stel schandstenen uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer, met een afbeelding van het stadswapen.
Te kijk gezet
Op de tekening van C. Pronk uit 1727 het tuchthuis van Hoorn.
Redding voor leeglopers
Op de afbeelding de binnenplaats van het Amterdamse rasphuis.
Niet zitten, maar werken
H.P. Schouten tekende in 1783 het interieur van het Spinhuis in Amsterdam.
Spinnen en naaien
De titelpagina van een pamflet, waarin werd gestreefd naar vrijheid van denken.
Verantwoording tegenover de kerkelijke gemeenschap
Een kaart uit 1648, met sluizen in de Zaan. Het zijn schutsluizen voor het scheepvaartverkeer.
Een land van sluizen
Salomon van Ruijsdael, een rivierlandschap met veer (1649).
Rivier als obstakel
Op het schilderij van G. Berckheyde, uit 1671, wordt een groot gebied buiten het oude centrum van Haarlem bouwrijp gemaakt.
Stadsuitleg volgens plan
Omdat halverwege Haarlem en Amsterdam slechts een smalle strook grond het Haarlemmermeer scheidde van het IJ, was er geen ruimte voor een trekvaart.
Netwerk van trekvaarten
Trekschuiten op de Amstel.
Schipper, knecht en jager
Beurtschepen op het Spaarne en bij Alkmaar.
Beurtschepen voor het zware werk
E. van den Velde schilderde in 1616 een van de gevaren langs de weg, een overval bij een herberg.
Reisgevaren
Deze prent uit de 17de eeuw raadt de bevolking aan vooral het nieuws van liedjeszangers met een korreltje zout te nemen. Omdat ze voor hun inkomen deels afhankelijk waren van wat ze aan sensationeels
Volk langs ‘s heren wegen
Landschap met marskramer uit 1669 van Jan Wijnants.
Reisverhalen uit de Nederlanden
Herberg Oud Voermans Welvaren in Helvoirt, de voorganger van het huidige wegrestaurant.
Herberg als centrum
Het jacht van de Middelburgse Kamer van de West-Indische Compagnie op de rede van Veere omstreeks 1790. De spiegel van het schip draagt het wapen van de WIC.
Ambtenaren op dienstreis
Al die rijtuigen leidden tot verkeersproblemen, zeker in drukke steden als Amsterdam.
Verkeersproblemen
Wie iets had mee te delen in de Middeleeuwen, maakte gebruik van een dienaar of een betrouwbaar persoon uit zijn omgeving.
Postbode in de Middeleeuwen
Halverwege het voorjaar, zo in de loop van mei, was in de 17de eeuw in veel steden sprake van een nerveuze drukte. Schuiten, koetsen en karren werden volgeladen met meubels, serviesgoed en kleding.
Trek naar buiten
Het kostbare jongenswambuis op de foto is van zijde en gouddraad en dateert uit circa 1600. Het is verstevigd met baleinen en duidelijk afgeleid van de soldatenkleding.
Huurlingen en de mode
Willem van Oranje (1533-1584), omstreeks 1620 geschilderd door Michiel van Mierevelt.
Zwarte kleding, witte kragen
Een onbekende meester schilderde in de tweede helft van de 16de eeuw een aantal vrouwen in klederdracht, elk met een plaatselijk product. Voor deze boerin uit het Noord-Hollandse Hoogwoud was dat kaas
Plaatselijke klederdrachten
Dit doek van Swanenburgh uit 1594/1596 toont, nogal geïdealiseerd trouwens, het vollen en verven. Rechtsboven verrichten keurmeesters hun werk.
Leiden en het lakense pak
Op deze prent doen vrouwen inkopen bij de beenhouwer. Hun huik wordt bekroond door een parapluvormig hoedje met pluim.
De huik
Het familieportret van de Amsterdamse burgemeester Dirck Bas Jacobsz en zijn gezin gunt een blik op de mode van de welgestelde burger omstreeks 1635.
Modieuze kinderen
Een van de lievelingsthema’s van Jan Steen was het doktersbezoek, en dat heeft hij dan ook vele malen geschilderd.
Dokter in schertskostuum
Op de afbeelding een Friese haardpop uit 1765-1770. Ze stelt een dienstbode voor, met een schort van sits.
Sits voor iedereen
Willem Barentz en zijn mannen (1596).
Nova Zembla aan het IJ
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15 juli 1606 - 4 oktober 1669)
Ruim helft bevolking kent Gouden Eeuw niet
De mannenkop met gesloten ogen is een portret van de beroemdste Nederlandse zeeheld uit de 17de eeuw, Michiel Adriaensz. de Ruyter.
Meesterwerken uit de Gouden Eeuw
De herontdekking van Nederland
De herontdekking van Nederland
Piet Hein (15 november 1577- 17 juni 1629) Nederlands luitenant-admiraal en WIC-Commandant.
Piet Hein en Delfshaven
De Winterkoning
Winterkoning in woord en muziek
Een Noorse walvisjager, vermoedelijk de Star II in het ijs. Omslag van een boek, Storm, ijs en walvisschen door Willem van der Does (1947).
Beroemde ontdekkingsreizen
De Slag bij Nieuwpoort was de eervolle finale in 1600 van een overigens geheel mislukte militaire expeditie van Maurits van Nassau.
Het historische gedicht
De erfenis van slavernij
De erfenis van slavernij
1 April Vereniging Brielle
Op 1 april verloor Alva zijn bril
Koppel vuursteenpistolen
Wapens uit de Gouden Eeuw
Cornelis Drebbel de uitvinder
Onderzeeër uit 1620 aan land
Drebbel in Alkmaar
Drebbel in Alkmaar
Willem van Oranje op zijn doodsbed.
Brieven Willem van Oranje
Historisch wandelen in Amsterdam
Historisch wandelen in Amsterdam
In 1680 schilderde Emmanuel de Witte het interieur van de Portugese synagoge in Amsterdam.
Op de vlucht voor de inquisitie
Dit doek van Swanenburgh uit 1594/1596 toont, nogal geïdealiseerd trouwens, het vollen en verven. Rechtsboven verrichten keurmeesters hun werk.
Leiden en het lakense pak
Op de afbeelding een Friese haardpop uit 1765-1770. Ze stelt een dienstbode voor, met een schort van sits.
Sits voor iedereen
Portret van een 12-jarige scholier uit de betere kringen, in 1531 geschilderd door Jan van Scorel.
Franse school voor de rijken
De Latijnse school van Delft.
Poort tot de universiteit
Op dit schilderij van Jan Horemans de Jongere, uit de tweede helft van de 18e eew, betalen kinderen hun onderwijzer in natura.
Het magere bestaan van een onderwijzer
Het stadsgezicht van Utrecht van J. Droochsloot geschilderd omstreeks 1615, toont nog een aantal houten huizen uit de 15de eeuw.
De verstening van de stad
Elk huis was verplicht een of meerdere emmertjes gereed te hebben. Bij brand vormde men lange ketens en gaf elkaar de emmertjes door.
Brand in de stad
Deze prent uit de 17de eeuw raadt de bevolking aan vooral het nieuws van liedjeszangers met een korreltje zout te nemen. Omdat ze voor hun inkomen deels afhankelijk waren van wat ze aan sensationeels
Volk langs ‘s heren wegen
Herberg Oud Voermans Welvaren in Helvoirt, de voorganger van het huidige wegrestaurant.
Herberg als centrum
In 1731 schilderde Cornelis Troost de bestuursleden van het Amsterdamse chirurgijnsgilde.
Doctores en chirurgijns
Een pestslachtoffer, in 1682 geschilderd door Th. G. van der Schuer.
De zwarte dood
Twee krankzinnigen, in 1673 uitgebeeld door Pieter Xavery.
Door de duivel bezeten
In sommige streken van Nederland lopen kinderen op Driekoningenavond nog steeds als koningen verkleed langs de huizen.
Driekoningen
De paardenmarkt te Valkenburg bij Leiden, Jan Steen circa 1650.
Handel en wandel
Om het verstand van de patiënt te verbeteren, werd een kei (het gezwel) uit het hoofd van de klant verwijderd.
Het snijden van de kei
Elk huis was verplicht een of meerdere emmertjes gereed te hebben. Bij brand vormde men lange ketens en gaf elkaar de emmertjes door.
Brand in de stad
De Vleeshal in Haarlem, in 1602/1603 gebouwd door Lieven de Key.
Hollandse renaissance
Ontwerp voor het Gemeenlandshuis van Rijnland in Leiden uit 1596.
Lieven de Key en Hendrick de Keyser
Al die rijtuigen leidden tot verkeersproblemen, zeker in drukke steden als Amsterdam.
Verkeersproblemen
1617 is van Michiel van Mierevelt: Delftse doctoren en chirurgijns krijgen anatomische les van Willem van der Meer.
Kennis vergroot
In 1731 schilderde Cornelis Troost de bestuursleden van het Amsterdamse chirurgijnsgilde.
Doctores en chirurgijns
Dit doek van Swanenburgh uit 1594/1596 toont, nogal geïdealiseerd trouwens, het vollen en verven. Rechtsboven verrichten keurmeesters hun werk.
Leiden en het lakense pak
Op de afbeelding de binnenplaats van het Amterdamse rasphuis.
Niet zitten, maar werken
H.P. Schouten tekende in 1783 het interieur van het Spinhuis in Amsterdam.
Spinnen en naaien

pillendraaiers

1636 - Naar aanleiding van de pestepidemie van 1645, waarbij Amsterdamse apothekers onbetrouwbare geneesmiddelen hebben voorgeschreven, verplicht het Amsterdamse stadsbestuur hen zich voortaan te houden aan een door de stad goedgekeurd receptenboek, de Amsterdamse 'Pharmacopee'. Hier enkele onmisbare attributen voor de pillendraaier.