Periodes

Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis. De jaartallen zijn uiteraard geen waterdichte scheidingen.

prehistorie
tot aan 57 v Chr

romeinse_tijd
57 v Chr-400

middeleeuwen
400-1555

vroege_middeleeuwen
460-900

volle_middeleeuwen
900-1300

late_middeleeuwen
1300-1555

gouden_eeuw
1555-1648

republiek
1648-1795

napoleontische_tijd
1795-1814

koninkrijk
1814-1914

eerste_wereldoorlog
1914-1918

interbellum
1918-1940

tweede_wereldoorlog
1940-1945

wederopbouw
1945-1960

nieuwe_tijd
1960-heden

Prinsjesdag

1795 - Vr 1795 werd op Prinsjesdag altijd de verjaardag van de stadhouder gevierd. Nu opent op deze dag (de derde dinsdag in september) de koningin het zittingsjaar van de Staten-Generaal na een rijtoer met de Gouden Koets door Den Haag. Op de foto koningin Juliana en Prins Bernard tijdens het voorlezen van de troonrede in de jaren zeventig.