Romeinse tijd

57 v. Chr. - 400 na Chr.
In 57 voor Christus veroveren de Romeinen onder leiding van Julius Caesar Galli en daarmee worden ook de lage landen onderdeel van het Romeinse Rijk.

Voor het grootste deel van de Romeinse periode lag de grens van het rijk bij de Rijn. In deze tijd werden de eerste Nederlandse steden gebouwd, waaronder Utrecht, Nijmegen en Maastricht.

Ook in de noordelijke helft van Nederland, die buiten het Romeinse Rijk lag en waar de Friezen woonden, had de Romeinse cultuur veel invloed.

Met de meeste inwonende Keltische stammen wordt vrede gesloten en een periode van organisatie en welvaart breekt aan; handelsverkeer wordt gestimuleerd en stedelijke samenlevingsvormen en provincies ontstaan. Wanneer vanaf 365 de aanvallen van de Germanen en de Saksen steeds heviger worden, trekken de Romeinen zich uit de Nederlanden terug.

Op oudejaarsavond 406 vindt de grootste Germaanse invasie tot dan toe plaats. Er komt een eind aan de orde en welvaart van de Romeinen en een tijd van volksverhuizingen begint: vele stammen, al dan niet op doorreis, trekken onze regio binnen.


Klik op de plaatjes om meer te weten te komen over een onderwerp of gebeurtenis uit deze periode.
       
Schaar.
De strijd van de Friezen
20 Eeuwen Nederland
De boze geesten verjaagd
Een andere legende is die van een herbergier die drie schooljongens vermoordde om hun geld en ze vervolgens in stukken gesneden in een kuip stopte. Sint-Nicolaas zag kans ze weer tot leven te wekken.
De bisschop van Myra
Romeins badhuis.
Romeinen in de lage landen
Vr de komst van Julius Caesar, in 58 v.Chr., woonden in onze streken al stammen van Germaanse oorsprong.
Germanen in de lage landen
De Hof te Lintelo bij Haaksbergen.
Het verzet van de Saksen
Romeins badolieflesje zoals badgasten dat meenamen bij een bezoek aan het badhuis.
Romeinen brengen vernieuwing
Een gedeelte van een veenweg die in 1926 is gevonden bij Exloo. Hij dateert uit de IJzertijd en is ongeveer 2.600 jaar oud.
Wegen door het veen
Trajectum ad Mosam in de 2de en 3de eeuw.
Romeinse wegen
De Rijn bij Wijk van Duurstede, geschilderd door Jacob van Ruijsdael uit circa 1665.
Scheepvaart over de Rijn
Ambtenaren en kooplieden gingen liever per wagen zoals op deze munt te zien is.
Het Romeinse wegennet
Zwarte Piet: niet langer de boeman van de Sint, maar de vrolijke medewerker van Sinterklaas die de kinderen aan het lachen probeert te maken.
Sint Maarten en Sinterklaas
Globaal zijn tien soorten Romeins aardewerk te onderscheiden.
Aan tafel - eten en drinken in de oudheid
Romeinen in Friesland
Romeinen in Friesland
Romeins schip waarschijnlijk in Nederland gemaakt
Romeins schip waarschijnlijk in Nederland gemaakt
Unieke aanwinst Rijksmuseum van Oudheden
Unieke aanwinst Rijksmuseum van Oudheden
Ontbrekende schakel in Limburgse geschiedenis gevonden
Ontbrekende schakel Limburgse geschiedenis gevonden
Het uitgraven van de 'Woerden 7'
Romeins vrachtschip van Nederlandse makelij
20 Eeuwen Nederland
Kelten in Nederland?
20 Eeuwen Nederland
Leren opgraven

annexatie

1949 - Nederland annexeert Elten en Tudderen, als compensatie voor de schade die Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft aangericht. In 1963 zullen beide plaatsen weer Duits worden.