Vroege middeleeuwen

406-925
De Germaanse stammen die met hun invasie van de lage landen een einde maken aan de Romeinse tijd in onze regio, verenigingen zich met de Saksen en de Franken.

Met de terugtrekking van de Romeinen verdwijnt ook hun handelscultuur en komt de Germaanse landbouw weer terug. Het Frankische Rijk wordt steeds belangrijker.

In ± 600 begint de Kerstening, eerst onder de grote rivieren, later in het noorden. Karel de Grote introduceert onder andere wetten en scholen en houdt het rijk stabiel.

Na zijn dood gaat het snel bergafwaarts. De invallen van de Noormannen bedreigen het rijk en het grondgebied wordt verscheidene malen opgedeeld. In 925 wordt onze regio definitief ingelijfd bij het Oost-Frankische Rijk, en dit is het begin van het Duitse Rijk. Vanaf nu hoort Nederland bij Duitsland...


Klik op de plaatjes om meer te weten te komen over een onderwerp of gebeurtenis uit deze periode.
       
De marteldood van de heilige Lucia, omstreeks 1500 geschilderd door de Meester van de Kruisafname.
Hulp van hemelse specialisten
Schaar.
De strijd van de Friezen
De Hof te Lintelo bij Haaksbergen.
Het verzet van de Saksen
Op de litho van Willem Steelink uit 1892 ontvangt Karel de Kale in 870 de Noorman Rorik in Nijmegen.
De terreur van de Noormannen
20 Eeuwen Nederland
De vergeefse missie van Bonifatius
Rond het jaar 900 kende ons land een groot aantal piepkleine dorpjes. De boerderijen - sommige wel 25 meter lang - stonden in groepjes bij elkaar.
Een dorp, meer dan 1000 jaar geleden
Om vast te stellen wie schuld had, werden beide partijen soms onderworpen aan een godsoordeel zoals de waterproef, hier te zien op een tekening uit de 12de eeuw.
Gods oordeel met de waterproef
Bonifatius 754 - 2004
Bonifatius 754 - 2004

onderzoek immigratie

1998 - De Universiteit van Amsterdam begint een onderzoek naar de immigratie in Nederland tussen 1860 en 1960. Doel: antwoord krijgen op de vraag hoe verschillende groepen immigranten hun plaats in de samenleving hebben gevonden. Op de foto Imam Yasar Öztürk in de in 1995 geopende Sultan Ahmet Moskee aan de Martinus Nijhofflaan in Delft.