Het stadhuis van Amsterdam

Amsterdam groeide in de 17de eeuw uit tot de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden.

Omdat het bouwvallige stadhuis te klein werd, schreef het stadsbestuur in 1639 een prijsvraag uit. Winnaar werd Jacob van Campen (1596-1657).

Het stadhuis van Amsterdam (doek 1650)
[klik voor vergroting]
De regenten vonden zijn vooruitstrevende ontwerp in classicistische stijl wel passen bij de nieuwe stedelijke macht. Het natuurstenen gebouw, gebouwd tussen 1648 en 1665, was het grootste en modernste stadhuis van Europa.

Het had een ideale maatverhouding; plattegrond en gevels waren symmetrisch ingedeeld, en Van Campen had de regels van de Italiaanse ordeboeken zorgvuldig gevolgd.

Het decoratieprogramma symboliseerde het zelfbewustzijn van het stadsbestuur. Afbeeldingen van seizoenen, planeten en elementen verwezen naar de goddelijke orde; het bronzen beeld in het fronton was een personificatie van de Vrede.

Vooral de vierschaar (de rechtbank) was rijk van beeldhouwwerk voorzien. Opvallend is de centrale entree met een aantal toegangspoorten. Voor zo’n majestueus gebouw zijn ze klein; gedaan ter beveiliging tegen een mogelijke bestorming door een ontevreden burgerij.

Het bovenstaande doek is van omstreeks 1650. Op de achtergrond de nooit gebouwde toren van de Nieuwe Kerk. Op de foto de Burgerzaal, middelpunt van het Amsterdamse stadhuis, met op de marmeren vloer wereld- en hemelkaarten. Met de zilveren troffel werd de eerste steen gelegd.

Meer info:
Lees meer over het oude stadhuis, thans paleis, op de Dam in Amsterdam op de website van Monumenten en Archeologie in Amsterdam

De Burgerzaal, middelpunt van het Amsterdamse stadhuis, met op de marmeren vloer wereld- en hemelkaarten. Met de zilveren troffel werd de eerste steen gelegd.
[klik voor vergroting]

Hooimaaldagen

Dit feest is in Bolsward ontstaan om het binnenhalen van het hooi te vieren. Op de tweede woensdag in juli wordt de Hooikoningin met haar twee hofdames de stad binnengereden. Ze klinken met de burgemeester op de goede afloop en drinken een glas karnemelk.

Relevante tijdvakken