Het nieuwe winkelen

In het laatste kwart van de 19de eeuw ontstond een architectuur die paste bij het leven in de grote stad. Nieuw was de winkelpassage: een met glas overkoepelde galerij die onderdak bood aan chique winkels en waar ook deftige burgers zich konden vertonen.
De passage in Den Haag.
[klik voor vergroting]
Nederland kreeg in de jaren tachtig vier van zulke passages, in Zandvoort, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Die van Zandvoort en Rotterdam bestaan niet meer; de Amsterdamse werd eind 20ste eeuw hersteld. Alleen de passage in Den Haag (foto) behield sinds de bouw in 1884 / 1885 zijn functie.

De architecten, Van Wijk en Wesstra, pasten voor de galerij een veelheid aan stijlen toe.

Meer weten:
Kijk voor meer info over de architectuur en geschiedenis van de Haagse Passage op www.depassage.nl

krankzinnigenzorg

1841 - Jacobus Schroeder van der Kock wordt benoemd tot Inspecteur der Krankzinnigengestichten. Hij begint een kruistocht tegen eenzame opsluiting van krankzinnigen in kerkers en het op gezette tijden tentoonstellen van de ongelukkigen aan een betalend publiek.

Relevante tijdvakken