Bewaren zonder koeling

Bij gebrek aan koelmogelijkheden werden levensmiddelen vroeger vaak gedroogd, gerookt, gezouten of ingelegd in zoet of zuur. Peulvruchten konden uitstekend worden gedroogd en dat gold ook voor appels, pruimen en rozijnen die vaak in allerlei gerechten werden meegestoofd.

Een nuttige vinding was zuurkool: witte kool die met zout en onder enige druk werd bewaard in een Keulse pot.De kool onderging daarbij een gistingsproces waarbij de vitamine C bewaard bleef.

Sinds circa 1400 werd haring op zee ‘gekaakt’, dat wil zeggen voor het grootste gedeelte van de ingewanden ontdaan en gezouten. Op de afbeelding is een provisiekelder in het poppenhuis van Petronella Dunois uit de 17de eeuwte zien. Het poppenhuis bevindt zich in het Rijksmuseum.

Juni - Schuttersfeesten

Op tal van plaatsen in het zuiden van Nederland kiezen schuttersverenigingen jaarlijks de nieuwe schutterskoning. Naast schietwedstrijden maakt ook het vendelzwaaien deel uit van een echt schuttersfestijn. Op de foto de schutterskoning van 1979 van St. Sebastianus uit Kerkrade.

Relevante tijdvakken