Drank tijdens de maaltijd

Tot in de 18de eeuw werd bij het eten vooral bier gedronken, ook door kinderen.

Een drinkglas uit circa 1500, een zogeheten ‘maigelein’.Aanvankelijk was het een troebele drank; pas vanaf de 9de eeuw begon bier te lijken op de drank zoals wij die kennen. Daarnaast dronk men wel cider, mede (een gegiste honingdrank) en wijn.

Water werd in de Middeleeuwen nauwelijks als drank beschouwd en melk vooral als ingrediënt voor het voedsel. Verder dronk men uit nappen en bekers van hout of aardewerk. Vanaf de 13de eeuw kwam er steeds meer glas op tafel. Vaak stond er een baardmankruik op tafel. Dergelijke kruiken voor olie of wijn werden vanuit Keulen naar de Nederlanden geëxporteerd.

25 december – Kerstmis

Christelijke feestdag waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. Kerstfeest is in Nederland hét familiefeest bij uitstek, zoals ook blijkt uit deze schoolplaat die P. van Geldorp rond 1925 tekende.

Relevante tijdvakken