Vlees en vis van het seizoen

In de loop van de Middeleeuwen kwam, vooral bij de rijken, steeds meer vlees op tafel. Alleen de elite kon zich lams- en kalfsvlees veroorloven.

De adel, die het monopolie op de jacht bezat, at vrijwel als enige wild en (jacht)gevogelte. De gewone burger moest het doen met varkens- en rundvlees, spek en orgaanvlees. Kleine boeren, arbeiders en soldaten aten zelden vlees; de armen konden er alleen van dromen.

Vis, schaal- en schelpdieren daarentegen kwamen in het waterrijke Nederland bij vrijwel iedereen op tafel. Vis was over het algemeen goedkoper dan vlees.

Detail uit De maand januari, een miniatuur van de gebroeders Van Limburg in het getijdenboek Les Très Riches Heures van de hertog van Berry (ca. 1415). De hertog wacht tot schenker en voorsnijder hun werk hebben gedaan. Rechts van de hertog staat een gouden ‘nef’, een zoutvat in de vorm van een schip waarin bestek en servet konden worden bewaard.

Op de afbeelding een detail uit De maand januari, een miniatuur van de gebroeders Van Limburg in het getijdenboek Les Très Riches Heures van de hertog van Berry (ca. 1415). De hertog wacht tot schenker en voorsnijder hun werk hebben gedaan. Rechts van de hertog staat een gouden ‘nef’, een zoutvat in de vorm van een schip waarin bestek en servet konden worden bewaard.

invoering woningwet

1901 - De Woningwet wordt aangenomen. Een jaar later treedt deze in werking. Gemeenten worden verplicht om bouwverordeningen vast te stellen. Slechte woningen konden op grond van de Woningwet onbewoonbaar worden verklaard. Bovendien konden verenigingen, werkend in het belang van de volkshuisvesting, door de invoering van de wet leningen krijgen uit de staatskas, om goede arbeiderswoningen te kunnen bouwen.

Relevante tijdvakken