Kook- en huishoudonderwijs

Affiche van een gastentoonstelling in Den Haag in 1925. In de tweede helft van de 19de eeuw groeide de aandacht voor gezondheid en hygiëne, ook op het punt van keuken en voeding.

In 1887 was op een voedseltentoonstelling in Amsterdam al een tijdelijke kookschool ingericht onder leiding van Odilia Corver, een kooklerares opgeleid aan een van de eerste kookscholen.

Een jaar later werd in Den Haag de eerste Nederlandse kookschool opgericht, spoedig gevolgd door kook- en huishoudscholen elders. Vrouwen leerden er goedkoop maar vooral gezond, voedzaam en hygiënisch koken. Begin 20ste eeuw kregen huishoudonderwijs en voedingsvoorlichting steeds meer invloed.

Fabrieksmeisjes van Philips konden in de jaren dertig, als voorbereiding op het huwelijk, deelnemen aan cursussen op Eindhovense huishoudscholen.

Op de foto: fabrieksmeisjes van Philips konden in de jaren dertig, alsvoorbereiding op het huwelijk, deelnemen aan cursussen op Eindhovense huishoudscholen.

reclassering

1916 - Oprichting van de Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging. Twaalf jaar later volgt de oprichting van de Protestant-Christelijke Reclasseringsvereniging. In 1976 zullen beide verenigingen fuseren met het al in 1821 opgericht Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Nieuwe naam: Algemene Reclasserings Vereniging.

Relevante tijdvakken