Opmars van het snoepgoed

Reclame voor chocolade van Van Houten uit 1956.Koek, suikergoed en andere snoepwaar zijn al eeuwen bekend. Doorgaans werden ze alleen gepresenteerd bij speciale gelegenheden, zoals geboorte, huwelijk of met sinterklaas.

In de tweede helft van de 19de eeuw begon snoepgoed echter aan een niet te stuiten opmars. Bij iedere grutter stonden wel stopflessen met ulevellen en andere lekkernijen; later volgden ook de warenhuizen en kwamen er zelfs winkels die in snoep waren gespecialiseerd. 

19de-eeuws zinken uithangbord van snoepwinkel ‘Den Zoeten Inval’ in ’s-Hertogenbosch. Het winkeltje is in 1920 afgebroken. De jongen valt in een omgekeerde bijenkorf vol honing; aan weerszijden stopflessen met snoepgoed.Op de afbeelding: 19de-eeuws zinken uithangbord van snoepwinkel ‘Den Zoeten Inval’ in ’s-Hertogenbosch. Het winkeltje is in 1920 afgebroken. De jongen valt in een omgekeerde bijenkorf vol honing; aan weerszijden stopflessen met snoepgoed.

verlenging leerplicht

1950 - De leerplicht, in 1901 ingevoerd, wordt van 12 jaar verlengd tot 14 jaar. Op de foto spelende kinderen in de natuur van de Haarlemmermeerpolder rond 1955 tijdens hun jaarlijkse schoolreisje.

Relevante tijdvakken