Een nieuwe lente

In de nacht van 30 april op 1 mei vierden onze voorouders het meifeest.
De ‘Rode familie’ danst om de meiboom voor het stadhuis op de Grote Markt in Haarlem, op 1 mei van het jaar 1947.
[klik voor vergroting]

De drukke ploeg- en zaaitijd was voorbij en er brak een rustiger tijd aan, in afwachting van de drukke oogsttijd. Er werden meivuren ontstoken en er werd een grote spar als meiboom geplant.

In de 17de eeuw was het meifeest nog een echt volksfeest waaraan iedereen deelnam. Later werd de meiboom door de Franse revolutionairen en de socialisten als symbool gebruikt. Zij verwachtten immers dat de revolutie een nieuw begin, een nieuw leven zou inluiden.

Hiernaast danst de ‘Rode familie’ om de meiboom voor het stadhuis op de Grote Markt in Haarlem, op 1 mei van het jaar 1947.

hoogleraar geneeskunde

1575 - Gerard de Bont, die in Leuven, Padua en Ferrara medicijnen heeft gestudeerd, wordt benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde aan de pas geopende universiteit van Leiden.

Relevante tijdvakken