Haring en wittebrood

In oktober 1573 werd de stad Leiden door de Spaanse troepen belegerd. De stad zou een jaar lang vrijwel onafgebroken omsingeld blijven.
Burgemeester Van der Werff van Leiden.
[klik voor vergroting]
Burgemeester Van der Werff (hiernaast in het zwart gekleed) weigerde de stad over te geven. Pas toen de Prins van Oranje de dijken had laten doorsteken, moesten de Spaanse troepen vluchten.

De Leidenaren vonden in het verlaten legerkamp een pan met hutspot, aldus het verhaal.

De Watergeuzen voeren op 3 oktober 1574 onder leiding van Boisot hun schepen met haring en wittebrood de stad binnen.

Jaarlijks herdenken de Leidenaars nog hun haring en wittebrood, zoals op de foto hieronder de Leidse burgemeester in 1938.

Jaarlijks herdenken de Leidenaars nog hun haring en wittebrood.
[klik voor vergroting]

Leidse textielindustrie

De Leidse textielnijverheid begint baai te vervaardigen, een grove wollen stof waarvan onder meer mantelvoeringen, borstlappen en mannenjasjes worden vervaardigd. De term baai leeft voort in de streekdracht.

Relevante tijdvakken