Het pinksterfeest

Het Pinksterfeest is één van de drie belangrijke christelijke feesten. Tijdens Pinksteren wordt herdacht dat de apostelen, nadat Jezus van hen was weggegaan, verlicht werden door de Heilige Geest.
Eerste Pinksterdag was vroeger de dag dat het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbloem, met bloemen en linten werd versierd.
[klik voor vergroting]
Zij begrepen toen wat Jezus hen had geleerd en welke boodschap zij nu moesten uitdragen. Vandaar dat Pinksteren gevierd wordt als de dag waarop de verspreiding van het evangelie over de wereld begon.

Pinksteren is genoemd naar het Griekse pentekostos, dat vijftigste dag betekent en verwijst naar de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren.

Eerste Pinksterdag was vroeger de dag dat het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbloem, met bloemen en linten werd versierd. Deze Pinksterbloem werd door haar leeftijdgenootjes langs de deuren geleid om zoveel snoep in te zamelen.

Lees meer en bekijk Polygoonfimpjes over de viering van Pinksteren op de website van het Instituut voor Beeld en Geluid.

terugloop openbare scholen

1920 - Als gevolg van de financiŽle gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs begint het aantal openbare scholen drastisch terug te lopen: van 3.457 in 1920 tot 2.475 in 1965.

Het aantal protestantse scholen stijgt in diezelfde periode van 1.340 naar 2.341, het aantal katholieke van 1.280 naar 2.884. in 1965 zal 26 procent van de schoolgaande jeugd onderwijs volgen aan een openbare school, 28 procent aan een protestantse en 44 procent aan een katholieke.

Op de foto de dagopening op een protestants-christelijke school met de onderwijzer achter het harmonium.

Relevante tijdvakken