Vorsten en feesten

Gedenkservies kroning Wilhelmina (1898)
[klik voor vergroting]
Sinds de 16de eeuw nemen de Oranjes in de Nederlanden een vooraanstaande plaats in. Belangrijke gebeurtenissen rondom de vorsten en vorstinnen van het Oranjehuis waren steeds reden tot feest.

Willem van Oranje genoot een grote populariteit die hem de eretitel Vader des Vaderlands opleverde. Tegen het einde van de 19de eeuw was het aanzien van het Oranjehuis echter sterk gedaald en pleitten met name socialisten en anarchisten hardop voor de afschaffing ervan.

Toch was voor het grootste deel van de bevolking de geboorte van prinses Wilhelmina in 1880 een feestelijke gebeurtenis waarmee het voortbestaan van de monarchie voorlopig veiliggesteld werd.

Toen Wilhelmina in 1898 op achttienjarige leeftijd als koningin werd ingehuldigd, vierde Nederland misschien wel het grootste Oranjefeest dat het land ooit gekend heeft. Voor deze gelegenheid werde onder andere speciale kopjes geproduceerd (foto).

Bijna, of misschien wel net zo groots, was het huwelijk van Willem Alexander en Maxima in 2002. Met de recente huwelijken van de kleinkinderen en de geboortes van de achterkleinkinderen van prinses Juliana geniet het Oranje koningshuis opnieuw een enorme populariteit.

standaardtijd

1909 - Er komt een einde aan de verwarrende situatie dat in Nederland verschillende tijden worden gehanteerd. Voortaan geldt voor het gehele land één standaardtijd.

Relevante tijdvakken