Een dorp, meer dan 1000 jaar geleden

Rond het jaar 900 kende ons land een groot aantal piepkleine dorpjes. De boerderijen - sommige wel 25 meter lang - stonden in groepjes bij elkaar.
Rond het jaar 900 kende ons land een groot aantal piepkleine dorpjes. De boerderijen - sommige wel 25 meter lang - stonden in groepjes bij elkaar.
[klik voor vergroting]
Voorin de boerderij leefden de mensen, achterin stond het vee, maar het kwam ook voor dat mens en dier in dezelfde ruimte leefden, dat was in de winter in elk geval lekker warm.

In het midden van de woning werd op de lemen vloer een open vuur gestookt. Een opening in het dak diende als schoorsteen. De bewoners van deze dorpjes verlieten hun woonplaats zelden.

Men zorgde zelf voor vrijwel alles wat men nodig had. Echte steden waren er in deze periode nog niet en de Romeinse stadjes waren inmiddels grotendeels verdwenen.

afschaffing foltering

1798 - Afschaffing van de tortuur (foltering) als middel om verdachten een bekentenis te ontlokken. Geselen is nog wel toegestaan.

In 1870 wordt ook deze lijfstraf verboden, evenals het te kijk zetten van veroordeelden op het schavot of aan de schandpaal.

Op de afbeelding de titelpagina van een pamflet warin werd gestreefd naar vrijheid van denken en de daaruit voorvloeiende heroverweging van het strafsysteem.

Relevante tijdvakken