De kamers in het klein

Poppenhuizen waren in de 17de eeuw beslist geen kinderspeelgoed. Ze werden gemaakt in opdracht van rijke vrouwen, die het interieur van hun toekomstige huis zo getrouw mogelijk wilden afbeelden.
Het poppenhuis van Petronella Oortman, vervaardigd tussen 1686 en 1705.
[klik voor vergroting]
Bewaard gebleven exemplaren van dergelijke maquettes vertellen ons vandaag de dag hoe het toenmalige koopmanshuis er van binnen uitzag, compleet met meubelen, schilderijen, aardewerk en serviesgoed.

Wat het meest opvalt ten opzichte van de Middeleeuwen is dat alle vertrekken van zo’n deftig huis inmiddels een specifieke functie hebben. Men kookte in de keuken, woonde in de woonkamer en sliep in de slaapkamer. Vaak had ook het personeel zijn eigen onderkomen.

Op de afbeelding het poppenhuis van Petronella Oortman, vervaardigd tussen 1686 en 1705. Opvallend is dat het huis twee keukens had: een pronkkeuken en een keuken waar écht gekookt kon worden.

hysterie

1550 - De in 1515 te Grave geboren Johannes Wier schrijft een boek over hysterie. Hij stelt, heel voorzichtig, dat krankzinnigheid naar alle waarschijnlijkheid een medische of psychische oorzaak heeft en niets te maken heeft met duivel of hekserij.

Relevante tijdvakken