Brand in de stad

Het kleinste brandje in een stad vol houten huizen kon uitlopen op een regelrechte ramp. In de nauwe straatjes sloeg het vuur zo van de ene naar de andere kant over.
Elk huis was verplicht een of meerdere emmertjes gereed te hebben. Bij brand vormde men lange ketens en gaf elkaar de emmertjes door.
[klik voor vergroting]
Hoewel er in de meeste steden grachten waren, was het een groot probleem om snel voldoende water aan te voeren om de brand te blussen.

Brandspuiten bestonden nog niet en men moest het doen met leren emmertjes. Elk huis was verplicht een of meerdere emmertjes gereed te hebben. Bij brand vormde men lange ketens en gaf elkaar de emmertjes door. Tegelijkertijd probeerde men met natte zeilen de aanpalende panden te sparen voor het vuur.

Op het onderstaande schilderij van Jan Abrahamsz. Beerstraten (1622-1666) is het gebruik van dergelijke zeilen te zien tijdens de grote brand die het oude raadhuis van Amsterdam in 1652 in de as legde.

De uitvinding van de brandspuit door Jan van der Heyden in 1677 betekende een grote stap voorwaarts. Daarmee kon men branden veel beter te lijf gaan (onderste afbeelding).

Meer info:
Lees meer over Jan van der Heyden en zijn uitvinding op de site van het Amsterdams Gemeentearchief

Op dit schilderij van Jan Abrahamsz. Beerstraten is het gebruik van natte zeilen te zien tijdens de grote brand die het oude raadhuis van Amsterdam in 1652 in de as legde.
[klik voor vergroting]
De uitvinding van de brandspuit door Jan van der Heyden in 1677 betekende een grote stap voorwaarts.
[klik voor vergroting]

naar de Nieuwe Wereld

1880 - Voor een miljoen landverhuizers doet Rotterdam dienst als doorvoerhaven naar de Nieuwe Wereld. Aanvankelijk zijn het voornamelijk Duitsers; vanaf 1891 vooral Oost-Europese joden die op de vlucht zijn voor de pogroms. Om de slechte reputatie van Rotterdam te verbeteren en een hoofdrol te kunnen blijven spelen in het vervoer van landverhuizers, stelt Nederland de ‘Commissie van Toezigt op de Doortogt en het Vervoer van Landverhuizers’ in. De Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij, de latere Holland Amerika Lijn, opent in 1893 onder streng toezicht een groot landverhuizershotel. Thema