Plaggenhutten

Rond 1900 woonden er in het Noorden van Nederland nog duizenden mensen in zelfgebouwde plaggenhutten, gemaakt van wat palen, turf en stukken heidegrond.

Het waren de woningen van de allerarmsten: dagloners, arme boeren, turfstekers en mensen zonder werk. In deze plaggenhutten waren de leefomstandigheden niet al te best. Op gemiddeld zo’n tien vierkante meter woonden vaak grote gezinnen, soms zelfs met hun vee. En ook de hygiëne was over het algemeen niet om over naar huis te schrijven. Er was bijvoorbeeld geen stromend water of elektriciteit.  

De plaggenhutten lagen vaak op behoorlijke afstand van de dorpen en er was niet veel contact tussen dorpsbewoners en de gesloten gemeenschap van plaggenbewoners. Volgens oud gebruik was het zo dat de plaggenhut in één nacht gebouwd moest worden en dat de schoorsteen ‘s ochtends moest roken, anders had de eigenaar van wie het land was het recht de hut weer af te breken. Vaak werd de hut van te voren 'pasklaar' gemaakt en in de omgeving verstopt. Met man en macht werd er dan 's nachts gewerkt, vaak om voor een bruidspaar hun eerste gezamenlijke woning gereed te maken.    

Hoewel de woningwet van 1901 het wonen in een plaggenhut verbood - deze wet was er voornamelijk op gericht om slechte woonomstandigheden te verbeteren, maar moest ook de angst voor epidemieën beteugelen - bleven er nog tot ver in de jaren vijftig families in deze hutten wonen.

Meer info:

rellen

1975 - In Amsterdam breken rellen uit naar aanleiding van de sloop van de Nieuwmarktbuurt, ten behoeve van de aanleg van een metro. De ongeregeldheden staan symbool voor het groeiende verzet tegen autoverkeer en stadsafbraak.

Relevante tijdvakken