Van het platteland naar de stad

Anders dan in de steden waren de woontoestanden op het platteland aan het begin van de 19de eeuw nog nauwelijks veranderd ten opzichte van de Middeleeuwen. Het boerengezin woonde nog steeds in één vertrek waarin werd gekookt, gegeten en geslapen.
Het zeer eenvoudige interieur zien van een huis in de Kempen (Arthur BriŽt, circa 1900).
[klik voor vergroting]
Dit schilderij laat het zeer eenvoudige interieur zien van een huis in de Kempen. Het werd geschilderd door Arthur Briët (1867-1939).

De industriële revolutie, die de aanblik van de steden ingrijpend veranderde en de arbeiders aanvankelijk tot ellendige werk- en woonomstandigheden veroordeelde, had ook voor de plattelandsbevolking grote gevolgen.

Voor die tijd produceerden veel boerengezinnen halffabrikaten voor de bedrijfjes in de steden. Met het steeds grootschaliger toepassen van stoommachines in fabrieken vanaf ongeveer 1860 verloren zij deze bron van inkomsten. Naarmate er meer stoomfabrieken kwamen, trokken steeds meer mensen van het platteland naar de steden om daar in een van de vele fabrieken te gaan werken.

Schrijnende woontoestanden trof men aan op de plaatsen met de meest schrale gronden. In de Drentse venen achter Emmen waren plaggenhutten zelfs aan het begin van deze eeuw nog geen uitzondering.

Iets ten zuidoosten van Assen lag het huttendorp Lombok. Pas in de jaren dertig van deze eeuw verdwenen hier de laatste hutjes.

In de Drentse venen achter Emmen waren plaggenhutten zelfs aan het begin van deze eeuw nog geen uitzondering.
[klik voor vergroting]

korset

1555 - Modieuze vrouwen uit de hogere standen snoerden met dit metalen scharnierend korset omstreeks 1550 hun taille in. Het werd over een hemd heen gedragen.

Relevante tijdvakken