In en om het kasteel

In de Middeleeuwen was van een centraal gezag nog geen sprake. Plaatselijke adellijke families oefenden de macht uit.
Rond een burcht werd veelal een groot aantal hoeves gebouwd.
[klik voor vergroting]
Aanvankelijk woonden zij in houten woontorens van twee of drie etages, op een kunstmatig opgeworpen heuvel. Bij onraad vluchtten boeren uit de omtrek ernaartoe.

Langzaamaan ontwikkelden deze woontorens zich tot kastelen. Na 1200 werden ze volledig uit steen opgetrokken. Een mooi voorbeeld van een laat middeleeuws kasteel is het Muiderslot op de foto hiernaast. Het werd gebouwd door graaf Floris V aan het eind van de dertiende eeuw, en uitgebreid in de veertiende eeuw.

Rond zo’n burcht werd veelal een groot aantal hoeves gebouwd. Als het kasteel belegerd werd, woonde de gehele gemeenschap binnen de muren. Ook in tijden van vrede was het kasteel een centrum van bedrijvigheid waar kooplieden, kunstenaars en ambachtslieden elkaar vonden.

Veel burchten waren strategisch gelegen langs water- of landwegen. Dit had al snel nog meer verkeer tot gevolg, waardoor in sommige gevallen rond het kasteel steden ontstonden. Behalve woonhuis van adellijke families waren veel kastelen ook centrum van bestuur.

Op de onderste foto de ridderzaal van kasteel Ammerzoden.

Een mooi voorbeeld van een laat middeleeuws kasteel is het Muiderslot.
[klik voor vergroting]
De ridderzaal van kasteel Ammerzoden.
[klik voor vergroting]

meer vraag dan aanbod

1959 - Het aantal gebouwde woningen per jaar is sinds 1957 verdubbeld tot zon 88.000 woningen per jaar. Zelfs dit blijkt nauwelijks voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.