Volkse kleding

Afgebeeld een aantal figuurtjes uit het poppenhuis van de welgestelde Amsterdamse Petronella Dunois (ca. 1676), met kleding zoals die door het personeel werd gedragen.
Afgebeeld een aantal figuurtjes uit het poppenhuis van de welgestelde Amsterdamse Petronella Dunois (ca. 1676), met kleding zoals die door het personeel werd gedragen.
[klik voor vergroting]
Op de afbeelding rechts een stijfster, een min en een keukenmeid. De onderstaande afbeelding toont een boer uit Waterland en zijn zoon Teunis.

In het poppenhuis is te zien hoe de strijkster het linnengoed doet, de min in de kraamkamer het kind verzorgt en de keukenmeid bezig is aan het fornuis. In de eetzaal maken de boer en zijn zoon hun opwachting bij de heer des huizes, waarschijnlijk om de gebrachte etenswaar af te rekenen.

De vrouwenfiguurtjes dragen, onder een schort, kleding die in grote lijnen de mode volgt van de gegoede burgerij maar van eenvoudiger stoffen is gemaakt. Het lijfje is minder strak ingesnoerd; de min steekt in Waterlandse streekdracht.

De boer en zijn zoon gaan gekleed in een wijde broek die veel lijkt op de Volendamse vissersbroek.

Afgebeeld een aantal figuurtjes uit het poppenhuis van de welgestelde Amsterdamse Petronella Dunois (ca. 1676), met kleding zoals die door het personeel werd gedragen.
[klik voor vergroting]

inenten

1940 - De Inentingswet wordt van kracht. Voortaan moeten kinderen in hun eerste levensjaar worden ingeënt. In 1975 zal deze wet worden ingetrokken.

Relevante tijdvakken