Onder het Franse recht

Het Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk Holland is slechts korte tijd van kracht geweest want in 1810 moest koning Lodewijk Napoleon (regeerde van 1806-1810) op last van zijn keizerlijke broer het veld ruimen en werd het land ingelijfd bij het Franse rijk.
Op de afbeelding valt te zien hoe op 15 juni 1812 in Amsterdam voor de eerste keer de guillotine werd gebruikt. De executie vond plaats voor de Oude Waag op de Nieuwmarkt.
[klik voor vergroting]
Hierdoor werd automatisch het Franse rechtssysteem van kracht zoals dat lag vervat in de Code Civil (burgerlijk wetboek) en de Code Pénal (wetboek van strafrecht).

Wat de criminele rechtspraak betreft, was dat een stap terug, omdat in de Code Pénal nauwelijks aandacht werd besteed aan de dader en alle nadruk op de daad lag. Ook was de Code Pénal veel strenger dan het Burgerlijk Wetboek. Het aantal misdrijven waarop de doodstraf stond, was groter.

Bovendien kende het Franse systeem straffen als levenslange vrijheidsberoving in de vorm van deportatie en dwangarbeid. Na het vertrek van de Fransen bleef de Code Pénal nog een tijdlang van kracht. Pas in 1886 werd het Franse wetboek vervangen door een Wetboek van Strafrecht van eigen bodem.

Op de afbeelding rechtsboven valt te zien hoe op 15 juni 1812 in Amsterdam voor de eerste keer de guillotine werd gebruikt. De executie vond plaats voor de Oude Waag op de Nieuwmarkt.

Rechtsonder: twee Brabantse veldwachters uit de Franse tijd.

Twee Brabantse veldwachters uit de Franse tijd.
[klik voor vergroting]

uitvinder Simon Stevin

1612 - De trage manier van reizen was voor uitvinders reden op zoek te gaan naar snellere vervoermiddelen. Een van hen was de wiskundige en ingenieur Simon Stevin. Hij bouwde een zeilwagen waarmee hij in 1612 een proefrit maakte over het strand tussen Scheveningen en Petten. Het landschip deed er twee uur over, een gemiddelde snelheid dus van zoín 35 km/h. Dat was ongehoord snel, maar toch kwam er weinig van de vinding terecht. Na een aantal ongelukken gaf Stevin zijn pogingen op.

Relevante tijdvakken