Laatste openbare terechtstelling

In de ochtend van 31 oktober 1860 beklom de wegens moord ter dood veroordeelde Joan Nathan het schavot voor het stadhuis van Maastricht. Om 10 uur legde Dirk Jansen (zie portret), de laatste beul van het land, hem de strop om de hals.
Dirk Jansen, de laatste beul van Nederland.
[klik voor vergroting]
Nathan was de laatste misdadiger in Nederland die in het openbaar werd terechtgesteld. Hoewel daarna nog verschillende keren de doodstraf is uitgesproken, verleende de koning in alle gevallen gratie. In 1870 werd de straf afgeschaft, behalve in het militaire strafrecht.

Op de afbeelding een fragment van de afscheidsbrief van Hein Kemper aan Greetje, het dienstmeisje van de tuinder die hij had vermoord. Kemper werd op 22 november 1854 ter dood gebracht.

Fragment van de afscheidsbrief van Hein Kemper aan Greetje, het dienstmeisje van de tuinder die hij had vermoord. Kemper werd op 22 november 1854 ter dood gebracht.
[klik voor vergroting]

3 oktober Ė Leidens ontzet

1574 - Na een maandenlang beleg sloegen de Spaanse belegeraars in oktober 1574 op de vlucht, nadat Willem van Oranje de dijken had laten doorsteken. De Watergeuzen konden haring en wittebrood de uitgehongerde stad binnenbrengen. Nog steeds eet Leiden op 3 oktober haring en wittebrood.

Relevante tijdvakken