Zedelijkheidsoffensief

In 1911 werd het Wetboek van Strafrecht aangevuld met enige nieuwe rechtsregels ten aanzien van de zedelijkheid. Zo werden het houden van een bordeel en de handel in vrouwen strafbaar gesteld.
Bordeelbezoek op een doek van Felicien Rops.
[klik voor vergroting]
Daarmee kwam een einde aan de slepende discussie of prostitutie wel of niet verboden moest worden. De kwestie werd actueel in de jaren zestig van de 19de eeuw, toen het aantal geslachtsziekten sterk toenam. Hoewel prostituees zich voortaan moesten laten registreren, werd hun beroep niet verboden.

Het zedelijkheidsoffensief had ook grote gevolgen voor homoseksuelen. Sinds de uitroeping van de Bataafse Republiek waren Kerk en Staat gescheiden en was homoseksualiteit niet langer strafbaar. Voor de wetgever althans; in de ogen van de kerk was de onnatuurlijke liefde nog altijd een zonde en daarom wel degelijk verboden.

De zedelijkheidslobby wilde in die situatie verandering brengen en ten minste moesten minderjarigen worden beschermd. De lobby won, met als gevolg dat het Wetboek van Strafrecht in 1911 werd aangevuld met artikel 248bis/sr: ‘de meerderjarige die met een minderjarige beneden 21 jaar van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar’.

Op de tekening een ontwerp uit 1880 voor een tweepersoons urinoir. Zulke urinoirs bleven jarenlang een favoriete ontmoetingsplek voor homoseksuelen.

Op de tekening een ontwerp uit 1880 voor een tweepersoons urinoir. Zulke urinoirs bleven jarenlang een favoriete ontmoetingsplek voor homoseksuelen.
[klik voor vergroting]

woningnood

1963 - Minister Bogaers geeft ter bestrijding van de woningnood toekomstige bouwvakkers vrijstelling van militaire dienst. Hij propageert arbeidsbesparende bouwsystemen om de bouw te industrialiseren. Schaalvergroting moet leiden tot lagere bouwkosten.

Relevante tijdvakken