Afscheid van de trekschuit

In 1835 vroeg een aantal Amsterdamse en Haarlemse trekschuitschippers aan koning Willem I (1772-1843) af te zien van het onzalige plan tussen beide steden een spoorlijn aan te leggen.
In september 1839 reed de eerste trein vanuit Amsterdam naar Haarlem, met een snelheid van 40 km/h.
[klik voor vergroting]
Het nieuwe vervoermiddel, vreesden ze, zou hen brodeloos maken. Hun verzoek was vergeefs; in september 1839 reed de eerste trein vanuit Amsterdam naar Haarlem, met een snelheid van 40 km/h.

De schippers kregen gelijk: in 1860 werd de trekschuitdienst opgeheven. Eén schipper probeerde nog het op z’n eentje vol te houden, maar ook hij moest het hoofd buigen; in 1883 voer zijn schuit voor het laatst.

homoseksuele handelingen

1971 - Wijziging van het artikel 248bis/sr van het Wetboek van Strafrecht. De leeftijdsgrens waarop homoseksuele handelingen met minderjarigen strafbaar zijn, wordt teruggebracht van 21 tot 16 jaar.

Relevante tijdvakken