Boomstamkano’s en massieve wielen

Na de laatste ijstijd, zo n 11.000 jaar geleden, ontstonden in onze streken de eerste nederzettingen. Van verkeer was amper sprake.
In de waterrijke veengebieden van het noorden en het westen gebruikten de bewoners voornamelijk kano’s die, door middel van branden en hakken, uit één boomstam waren gemaakt.
[klik voor vergroting]
In de waterrijke veengebieden van het noorden en het westen gebruikten de bewoners voornamelijk kano’s die, door middel van branden en hakken, uit één boomstam waren gemaakt.

In 1955 werd in het Drentse Pesse zo’n boomstamkano gevonden in een dichtgeslibd veenriviertje. Het vaartuig 3 m lang, 44 cm breed dateert van omstreeks 6500 v. Chr.

Op hoge zandgronden werd gebruikgemaakt van eenvoudige karren met massieve wielen van eikenhout. Het wiel hieronder, eveneens gevonden in Drenthe, is ongeveer 4500 jaar oud.

Op hoge zandgronden werd gebruikgemaakt van eenvoudige karren met massieve wielen van eikenhout. Dit wiel, eveneens gevonden in Drenthe, is ongeveer 4500 jaar oud.
[klik voor vergroting]

galeistraf

1598 - De Staten van Holland brengen een galei in de vaart waarvan de bemanning uit veroordeelde misdadigers bestaat. In 1600 wordt voor hetzelfde doel een tweede schip uitgerust. In 1610 wordt de galeistraf afgeschaft.

Relevante tijdvakken