Herberg als centrum

Herbergen verschaften de reiziger een bed, een maaltijd en een kroes bier of wijn. Maar met name op het platteland hadden ze ook andere functies.
Herberg Oud Voermans Welvaren in Helvoirt, de voorganger van het huidige wegrestaurant.
[klik voor vergroting]
Er werden huizen verkocht, goederen geveild, vergaderingen belegd en soms werd er recht gesproken. Bovendien was een herberg bij uitstek de plaats waar kooplieden elkaar ontmoetten om zaken te doen.

Op de afbeelding rechts Herberg Oud Voermans Welvaren aan de Helvoirtse weg in Vught, de voorganger van het huidige wegrestaurant. De accommodatie van de meeste herbergen was uiterst sober. Meestal sliepen op één kamer meerdere gasten, en soms moesten ze zelfs het bed met elkaar delen.

Wel had elke gast een eigen kist waarin hij zijn bezittingen kon opbergen. Hij kon ze afsluiten met een sleutel die hij bij vertrek weer bij de waard(in) inleverde. Verder had elke kamer een ‘ijzeren pan’, dat wil zeggen een schotel waarop een kaars kon worden gebrand.

Op de onderstaande afbeelding een reiswagen bij een dorpsherberg, in 1655 geschilderd door Salomon Jacobsz van Ruysdael (ca. 1600-1670).

Een reiswagen bij een dorpsherberg, in 1655 geschilderd door Salomon Jacobsz van Ruysdael.
[klik voor vergroting]

kleine criminaliteit

1986 - De commissie-Roethof publiceert haar eindrapport over een onderzoek naar kleine criminaliteit. Belangrijkste conclusies: deze vorm van criminaliteit is leeftijdsgebonden (vooral jongeren tussende 15 en 25 jaar) en de oorzaak van de explosieve stijging is vooral te wijten aan gebrekkige sociale controle.