Wachten op een brug

Een van de vier spoorlijnen die in 1855 in bedrijf waren, was die tussen Antwerpen en Moerdijk.
Het Hollands Diep was nog niet overbrugd in 1855. Daarom eindige de spoorlijn vanuit Antwerpen bij Moerdijk en ging men verder per radarstoomboot.
[klik voor vergroting]
De 'Société Anonyme des Chemins de Fèr d’Anvers à Rotterdam' had haar lijn graag willen doortrekken naar de Maasstad maar dat kon niet: het Hollands Diep was nog niet overbrugd.

Tussen Rotterdam en Moerdijk pendelden daarom twee raderstoomboten. De overige lijnen waren Amsterdam-Rotterdam, Amsterdam-Utrecht-Arnhem en Aken-Maastricht.

In de negentiende eeuw waren de spoorwegen in Nederland en veel andere Europese landen hoofdzakelijk in handen van particuliere spoorwegmaatschappijen. De staat vond zo'n moderne nieuwigheid als de spoorwegen te riskant om in te investeren. In Nederland werden de NS (Nederlandse Spoorwegen) pas in 1912 opgericht na een fusie van de twee laatst overgebleven particuliere maatschappijen. De Staat der Nederlanden werd toen de enige aandeelhouder. Of dat in de toekomst ook zo zal blijven, is de vraag. 

aderen snijden

1555 - De Amsterdamse chirurgijns krijgen van koning Filips II toestemming eenmaal per jaar het lijk van een terechtgestelde te ontleden. Dit om te voorkomen dat zij Ďpericuleuselyken souden dolen ende aderen voor senuwen, senuwen voor aderen snijden of branden, gelijk de blinden in t hout werkení. Op de afbeelding de koffer van een kopster. Door verhitte halve glazen bollen op de huid te plaatsen, werd door de zuigende werking de huid omhoog getrokken. Op die plek werden enkele sneetjes aangebracht; een alternatieve vorm van aderlaten, het aftappen van bloed.

Relevante tijdvakken