Stoomboten op de binnenwateren

Ook voor het vervoer over water had de invoering van stoomkracht grote gevolgen. Trekschuiten en beurtschepen moesten plaatsmaken voor de stoomboot.
Affiche van de firma J. & A. van der Schuyt. Deze stoombootdienst verbond Eindhoven met de grote steden in het westen van het land.
[klik voor vergroting]
Tientallen nieuwe rederijen openden stoombootdiensten, zoals Fop Smit & Co. (tussen Rotterdam en Gorinchem) en de firma J. & A. van der Schuyt (affiche rechts) die Eindhoven verbond met de grote steden in het westen van het land.

Een van de bekendste stoombootdiensten was die tussen Amsterdam en Lemmer. Tot aan de Tweede Wereldoorlog onderhield de Lemmerboot de verbinding.

Nog populairder was het stoombootje van de Amsterdamse Havenstoomdienst, die in 1884 begon met plezierreisjes naar Marken, Broek in Waterland en Monnickendam.

Op de onderstaande foto een Radarstoomboot in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De betreffende rederij onderhield een verbinding met Rotterdam, met twee afvaarten per dag.

Radarstoomboot in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De betreffende rederij onderhield een verbinding met Rotterdam, met twee afvaarten per dag.
[klik voor vergroting]

Utrechtse galg

1674 - Nadat de Utrechtse galg aan de Engelenburch, bij de Vaartse Rijn, tijdens een storm is omgewaaid, dienen omwonenden een verzoekschrift in de galg te verplaatsen wegens Ďafschouwelijck gesicht ende den reuck van de doode, half, jae geheel verrotte misdadigers die men aldaer pleeght tentoon te stellení.

Relevante tijdvakken