Opkomst van de VVV

De geschiedenis van Valkenburg is illustratief voor de opkomst van het toerisme in eigen land in de 19de eeuw. Omstreeks 1800 bezochten alleen deftige families uit Maastricht het schilderachtige plaatsje in het Geuldal.
Affiche voor de ‘Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer’ in Zwolle.
[klik voor vergroting]
In 1853 kreeg Valkenburg een stationnetje en werd het er wat drukker.

Nadat de populaire schrijfster Betsy Perk (1833-1906) de schoonheid van het Geuldal had bezongen, stroomde het publiek in zo groten getale toe, dat in 1885 besloten werd tot oprichting van een ‘Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer’. Het was het eerste VVV in Nederland.

Het initiatief werd algauw overgenomen door andere gemeenten, zoals Zwolle.

Meer info:
Lees meer over schrijfster en feministe avant-la-lettre Betsy Perk op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: www.iisg.nl

3 oktober – Leidens ontzet

1574 - Na een maandenlang beleg sloegen de Spaanse belegeraars in oktober 1574 op de vlucht, nadat Willem van Oranje de dijken had laten doorsteken. De Watergeuzen konden haring en wittebrood de uitgehongerde stad binnenbrengen. Nog steeds eet Leiden op 3 oktober haring en wittebrood.