Eenheid van tijd

We zijn vandaag de dag niet anders gewend dan dat we in Nederland overal dezelfde tijd aanhouden, maar dat was tot 1909 niet het geval.

Dat kwam doordat men zich hield aan de plaatselijke tijd, die gebaseerd was op de feitelijke zonnestand. En omdat de zon in het oosten eerder opkomt dan in het westen van het land, leverde dat een tijdsverschil op van ongeveer een kwartier (zie animatie).

Dit verschil in plaatselijke tijd werd pas een probleem toen men sneller en op grotere schaal ging reizen en communiceren. In 1909 gaat de overheid zich bemoeien met de klok. Op 1 mei 1909 wordt de Wet Eenheid Van Tijd van toepassing. In heel het land moet dezelfde tijd gelden. Onder andere om dienstregelingen te kunnen maken voor treinen wordt in 1909 de klok genationaliseerd, het wordt een nationaal meetinstrument. De wijzers van oost naar west worden gelijkgezet.

Bronnen:  

  • Knippenberg, H. & B. de Pater 1988: De eenwording van Nederland, Nijmegen.
  • Broer, C. 2003: 'Op de klok af', in Traditie, nr. 3, jaargang 9 (2003), uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. (zie een bewerking van dit artikel op: www.cultuurwijzer.nl)

kilometervreter

1999 - Elke Nederlander legt per jaar gemiddeld 10.000 kilometer af, vakanties niet meegerekend. Driekwart komt voor rekening van de auto.