Pleidooi voor de zachte aanpak

In 1591 verscheen 'Regel der Duytsche schoolmeesters' van Dirck Adriaensz. Valcoogh, waarin hij probeerde ‘onwetende en plompe schoolmeesteren’ het lesgeven bij te brengen.
Op dit schilderij van Jan Steen uit circa 1665 deelt een onderwijzer met een houten plak een ferme tik uit.
[klik voor vergroting]
Wat ze niet moesten doen, was hun leerlingen slaan ‘alsoo men bevindt dat door het slaan der kinderen aen ‘t hooft veel ongemacken komen te ontstaen.’

Vooral met kinderen die voor het eerst naar school gingen dienden ze zachtzinnig om te gaan, om pas later op te treden met ‘sachte houtplacxkens’ en ‘propere grauwen’.

Op dit schilderij van Jan Steen (1626-1679) uit circa 1665 deelt een onderwijzer met een houten plak (inzet) een ferme tik uit.

Plak.
[klik voor vergroting]

paardentram

1864 - Op 25 juni wordt de eerste paardentram van Nederland in gebruik genomen. Hij rijdt van Den Haag naar Scheveningen. Een enkele reis 1ste klasse kost 30 cent, een kaartje 2de klasse is 10 cent goedkoper.

Relevante tijdvakken