Franse school voor de rijken

Ouders die het zich konden permitteren, stuurden hun kinderen vaak naar een Franse school. Op deze veelal particuliere instellingen was de voertaal Frans.
Portret van een 12-jarige scholier uit de betere kringen, in 1531 geschilderd door Jan van Scorel.
[klik voor vergroting]
Er werd schrijven, rekenen en boekhouden onderwezen. Soms ook Engels, Duits en muziek, al moest daar extra voor worden betaald.

Er waren aparte scholen voor Jonge Heren en Jonge Juffrouwen. Goedkoop waren deze scholen niet, gemiddeld 250 tot 500 gulden per jaar.

Een fors bedrag, aangezien een jaarinkomen van 1000 gulden in die tijd als riant werd beschouwd.

Boven: Portret van een 12-jarige scholier uit de betere kringen, in 1531 geschilderd door Jan van Scorel (1495-1562).

doctorandus

1965 - Vierduizend studenten (85 procent mannen, 15 procent vrouwen) behalen hun doctoraal diploma aan een universiteit. In 1995 zal dat aantal zijn uitgegroeid tot ruim 26 duizend (55 procent mannen, 45 procent vrouwen).

Relevante tijdvakken