Trage start van het beroepsonderwijs

Hoewel eind 19de eeuw grote behoefte ontstond aan geschoolde arbeiders, vond de overheid het niet haar taak dit op te pakken. Fabrikanten en liefdadigheidsverenigingen namen daarom het voortouw.
Wasles in de Tweede Openbare Huishoudschool in de Amsterdamse Elisabeth Wolffstraat.
[klik voor vergroting]
Op initiatief van de Maatschappij tot Verbetering van den Werkende Stand werd in 1861 te Amsterdam de eerste ambachtsschool geopend. Doel was arbeiderskinderen niet alleen een vak te leren, maar hen ook wat cultuur bij te brengen.

In de Twentse textielsteden namen vooral de ondernemers het initiatief. Pas in 1891 besloot de rijksoverheid tot subsidiëring van de ambachtsscholen.

In 1920, toen hun aantal al was opgelopen tot 69, werd het beroepsonderwijs geregeld in de Nijverheidsonderwijswet.

Op de foto rechtsboven: Wasles in de Tweede Openbare Huishoudschool in de Amsterdamse Elisabeth Wolffstraat. Op de onderstaande foto leerlingen van de ambachtsschool te Hoogeveen omstreeks 1930.

Leerlingen van de ambachtsschool te Hoogeveen omstreeks 1930.
[klik voor vergroting]

kleine criminaliteit

1986 - De commissie-Roethof publiceert haar eindrapport over een onderzoek naar kleine criminaliteit. Belangrijkste conclusies: deze vorm van criminaliteit is leeftijdsgebonden (vooral jongeren tussende 15 en 25 jaar) en de oorzaak van de explosieve stijging is vooral te wijten aan gebrekkige sociale controle.