Het verzet van de Saksen

De Saksen woonden in de 4de eeuw in oostelijk Nederland. Hun naam is vermoedelijk een verzamelbegrip voor stammen die zich in deze periode hadden gevestigd in het gebied tussen Weser en IJssel.
De Hof te Lintelo bij Haaksbergen.
[klik voor vergroting]
Mogelijk ging het niet eens om stammen maar om ‘cultuurkringen’: groepen met ongeveer dezelfde cultuur.

Strijdbaar waren de Saksen in elk geval wel. In de 4de eeuw vielen zij voortdurend het Romeinse Rijk binnen; in de 8ste eeuw waren ze de hardnekkigste tegenstanders van het Frankische Rijk waarvan ze door de IJssel werden gescheiden.

De Frankische leider Karel Martel slaagde er vanaf 714 weliswaar in het gehele gebied onder Frankisch gezag te brengen, maar de Saksen bleven rebelleren. Karel de Grote onderwierp hen definitief en liet hun gewoonterecht in 800 vastleggen in de Lex Saxonum, de wet van de Saksen.

In Oost-Nederland herinnert de naam van zogenoemde Saksische boerderijen nog aan hun aanwezigheid, zoals hiernaast de Hof te Lintelo bij Haaksbergen.

Frederika en Aletta Jacobs

1871 - Voor het eerst worden negen meisjes toegelaten tot de HBS. Onder haar Frederika Jacobs, het zusje van Aletta Jacobs die datzelfde jaar als eerste vrouw wordt toegelaten tot de universiteit. Vanaf 1882 mogen meisjes zich ook laten inschrijven op het gymnasium.