De illegalen

Nadat de werving van gastarbeiders in 1975 was gestaakt, kwamen veel buitenlanders illegaal naar Nederland. Ze waren een gemakkelijke prooi voor werkgevers: ze bestonden niet en hadden dus geen rechten.
De Turkse kleermaker Zekeriya Gümüs uit Amsterdam werkte acht jaar in Nederland, maar voldeed net niet aan alle criteria. Hij en zijn gezin moesten terugkeren naar Turkije, waar ze op dit moment een h
[klik voor vergroting]
Sommige illegalen vonden desondanks normaal werk, kregen een sofinummer en betaalden belasting en premies.

In juli 1998 maakte de Koppelingswet dat onmogelijk. Voor ingeburgerde illegalen die zes jaar onafgebroken hadden gewerkt en belasting hadden betaald, kwam er een witwasregeling: ze kregen alsnog een werk- en verblijfsvergunning.

De Turkse kleermaker Zekeriya Gümüs uit Amsterdam werkte acht jaar in Nederland, maar voldeed net niet aan alle criteria. Hij en zijn gezin moesten terugkeren naar Turkije.

Gümüs en zijn gezin vestigden zich in de Turkse stad Karaman. Daar begon hij een kledingzaak, maar die ging korte tijd later failliet. In de zomer van 2000 kon hij aan de slag als beheerder van een aantal appartementen van het reisbureau Neckermann in de badplaats Alanya. In 2002 keerde Gümüs terug naar Karaman waar hij weer in de textiel ging werken.

Meer info:
Lees meer over de werking van de Koppelingswet van juli 1998 op www.justitie.nl 

Hooimaaldagen

Dit feest is in Bolsward ontstaan om het binnenhalen van het hooi te vieren. Op de tweede woensdag in juli wordt de Hooikoningin met haar twee hofdames de stad binnengereden. Ze klinken met de burgemeester op de goede afloop en drinken een glas karnemelk.

Relevante tijdvakken