Naturaliseren

Een ieder die tot Nederlands staatsburger is genaturaliseerd krijgt daarmee alle rechten en plichten van de Nederlander.

Om genaturaliseerd te kunnen worden moet men meerderjarig zijn, vijf jaar woonachtig zijn in het koninkrijk, en ingeburgerd zijn in de samenleving.

Een ieder die tot Nederlands staatsburger is genaturaliseerd krijgt daarmee alle rechten en plichten van de Nederlander.
[klik voor vergroting]
Ingeburgerd is wie zodanig Nederlands spreekt en verstaat dat hij kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, en ook daadwerkelijk deelneemt aan de Nederlandse samenleving.

Wie bijvoorbeeld met meer dan één vrouw is getrouwd, omdat zijn cultuur dat toestaat, is niet ingeburgerd en kan niet worden genaturaliseerd. Ook mensen die in Nederland veroordeeld zijn wegens een misdrijf, of die een gevaar vormen voor de geestelijke volksgezondheid kunnen niet worden genaturaliseerd.

Wie genaturaliseerd wordt, moet afstand doen van zijn of haar oude nationaliteit. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, zoals een verbod op het opgeven van die nationaliteit in de wetgeving van het eigen land.

De aspirant-Nederlander moet vragenlijsten invullen, en heeft een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente waar hij zijn verzoek heeft ingediend, om te toetsen of hij voldoende is ingeburgerd. De burgemeester adviseert en de koningin naturaliseert.

confectiemagazijn

1870 - Reclameplaat voor de firma M. Cahen in Leiden, een van de vele confectiemagazijnen die in de tweede helft van de 19de eeuw als paddestoelen uit de grond schoten. Nieuw was dat men er kant en klare kledingstukken kon kopen.

Relevante tijdvakken