Schoorsteenvegers en ijsbereiders

Immigranten uit Italië waren lange tijd een constante factor in de Nederlandse economie. Al vanaf het begin van de 18de eeuw trokken Italiaanse ambachtslieden de Alpen over om elders een nieuw bestaan op te bouwen, ook in Nederland.
Op deze tekening uit 1862, door Jan Pieter van Loon, een zojuist in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland bewondert.
[klik voor vergroting]
Als eersten verschenen de schoorsteenvegers, later gevolgd door stukadoors. Ook veel instrumentmakers waren tot ver in de 19de eeuw Italianen of afstammelingen van Italiaanse immigranten.

Omstreeks 1900 kwamen veel terrazzowerkers naar Nederland om in woonhuizen en openbare gebouwen granito vloeren te leggen, een ambacht dat nieuw was voor Nederland. In 1920 verschenen de eerste ijsbereiders, die in veel Nederlandse steden nog steeds actief zijn. De laatste groep kwam in de jaren zestig als gastarbeider naar Nederland. Een deel is teruggekeerd; anderen zijn gebleven, voornamelijk als pizzabakkers en restauranthouders.

Op de tekening uit 1862, door Jan Pieter van Loon, een zojuist in Nederland aangekomen Italiaanse schoorsteenveger die zijn nieuwe vaderland bewondert. Op het schilderij het Italiaanse orgeldraaiersechtpaar Fusco dat in de eerste decennia van de 20ste eeuwe actief was in Delft.

Het Italiaanse orgeldraaiersechtpaar Fusco dat in de eerste decennia van de 20ste eeuwe actief was in Delft.
[klik voor vergroting]

genezend zeewater

1819 - De Scheveninger Jacob Pronk laat op een duin een houten keet bouwen, met daarin een paar zinken badkuipen vol zeewater. Hij hoopt daarmee bezoekers te trekken die, ongestoord en ongezien, een genezend zeebad willen nemen.