Chinezen

Eind 19de eeuw monsterden veel Chinezen aan op Europese schepen om voor een laag loon zwaar stokerswerk te doen. Toen in 1911 in Amsterdam en Rotterdam een zeeliedenstaking uitbrak, bleken zij bereid de actie te breken.
Toen door de crisis van de jaren dertig de werkgelegenheid in de scheepvaart terugliep, gingen veel Chinezen de straat op om pindakoekjes te verkopen.
[klik voor vergroting]
Nederlandse zeelieden spraken daarom van het gele gevaar. Toen door de crisis van de jaren dertig de werkgelegenheid in de scheepvaart terugliep, gingen veel Chinezen de straat op om pindakoekjes te verkopen of in hun levensonderhoud te voorzien met de handel in garen en band.

Uit deze groep, en uit de Chinezen uit Hongkong die na 1945 naar Nederland kwamen, zijn de eigenaars van veel Chinese restaurants voortgekomen.

Handel in garen en band.
[klik voor vergroting]

einde schoolstrijd

1917 - Artikel 192 van de Grondwet van 1917 maakt een einde aan de schoolstrijd:íHet bijzonder lager onderwijs wordt naar dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs bekostigdí.