Stimulans

De immigratie uit het Zuiden bleek een enorme stimulans. De meeste stadsbesturen hadden dat snel door en moedigden de vestiging van immigranten aan met premies, belastingvoordelen en toegang tot de gilden.
Wandtapijt van Karel van Mander
[klik voor vergroting]
In Leiden had dit de opkomst van een bloeiende lakennijverheid tot gevolg. De Lakenhal in Leiden werd in 1640 door Arent van 's Gravesande (ca. 1610-1666) ontworpen. Tussen 1640 en 1800 werd hier het Leidse laken gekeurd en kwamen de gouverneurs en staalmeesters van de lakennijverheid bijeen. Ook kerkelijk leven, kunst, ambacht en wetenschap profiteerden van de binnengekomen predikanten, boekdrukkers, geleerden en kunstenaars.

Zo ontwierp Karel van Mander (1548-1606) indrukwekkende wandtapijten voor de Delftse gobelinfabriek van Françcois Spiering.

Bron:
Website Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden op www.lakenhal.nl

reclassering

1916 - Oprichting van de Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging. Twaalf jaar later volgt de oprichting van de Protestant-Christelijke Reclasseringsvereniging. In 1976 zullen beide verenigingen fuseren met het al in 1821 opgericht Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Nieuwe naam: Algemene Reclasserings Vereniging.

Relevante tijdvakken