Veere en de Schotse stapel

De handel in wol en laken was lange tijd de belangrijkste commercie van kooplui in Zeeuwse en Britse havens. Engelse lakenhandelaars vestigden daarom al in de 14de eeuw een stapelplaats in Middelburg.
De Schotse huizen ‘Het Lammetje’ en ‘Den Struys’ aan de Kade in Veere.
[klik voor vergroting]
Het stapelrecht, verleend door de Engelse koning, hield in dat alle wol voor het vaste land uit Engeland in Middelburg aan de markt moest worden gebracht.

In 1441 kreeg Veere het stapelrecht van alle Schotse handelsgoederen, waarna Schotten zich met eigen wetten en rechtspraak in de stad vestigden. Van hun aanwezigheid getuigen nog de Schotse huizen ‘Het Lammetje’ en ‘Den Struys’ aan de Kade, respectievelijk uit 1539 en 1561 (foto).

Het Schotse stapelrecht gold tot 1799, maar werd in de 17de eeuw ondermijnd door de explosieve groei van de scheepvaart tussen Schotland en Rotterdam. Naar Schotse havens werden vanuit de Maasstad graan, zeep, brandewijn, suiker en garens verscheept; op de terugvaart kwamen, naast steenkool, ook lood, wol en huiden naar de Republiek.

Veere probeerde nog wel zijn rechten op te eisen, maar kwam niet verder dan een bescheiden heffing op elders ingevoerde goederen. De meeste Schotten uit Veere vertrokken daarom naar Rotterdam.

Herman Boerhaave

1709 - Herman Boerhaave wordt aangesteld tot hoogleraar aan de medische faculteit van de universiteit van Leiden. Tijdens zijn bijna 30-jarige hoogleraarschap ontwikkelt hij zich tot een briljant wetenschapper van internationale allure. Volgens een bekende anekdote ontving hij ooit een brief uit het Verre Oosten met daarop als enige adres: Boerhaave, Europa.

Relevante tijdvakken