Vluchtelingenstroom uit Frankrijk

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk herriep in 1685 het Edict van Nantes uit 1598 dat de hugenoten de Franse protestanten vrijheid van godsdienst had verleend. Gevolg was dat binnen korte tijd tussen de 50.000 en 75.000 hugenoten naar de Republiek vluchtten.
Binnen korte tijd vluchtten tussen de 50.000 en 75.000 hugenoten naar de Republiek...
[klik voor vergroting]
Voor een deel gebeurde dat op vissersschepen uit Engeland, de Nederlanden en Denemarken die als bij toverslag voor de Franse kust verschenen en waarvan de gehaaide kapiteins zich vorstelijk lieten belonen (afbeelding).

In de Republiek waren de vluchtelingen welkom, ook al constateerde het Amsterdamse stadsbestuur ietwat verontrust dat vele gauwdieven onder het voorgeven van vervolging om de godsdienst en uitgelokt door de ruime bedelingen zich als vluchteling hadden gemeld. Dat zich onder de hugenoten veel economische vluchtelingen bevonden, was overigens niet zo verwonderlijk.

De Staten van Holland boden hun het burgerrecht van Amsterdam aan, gaven ze de vrijheid hun beroep uit te oefenen en stelden hen drie jaar lang vrij van alle stedelijke belastingen.

Om voor deze voorrechten in aanmerking te komen, moest de vluchteling wel kunnen aantonen dat hij en zijn gezin de gereformeerde religie oprecht waren toegedaan.

vaccins

1776 - In Haarlem wordt het preventief inenten met etter uit de puisten van pokkenlijders stopgezet omdat er teveel doden vallen. Pas in de 19de eeuw zal de vaccinatie tegen pokken weer op grote schaal worden hervat, nu echter met een serum uit de verwante koepokkenziekte.

Relevante tijdvakken